Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Nærværsdiplom

Me har jobba mykje med nærvær i vår barnehage. Det vil sei at me har gode rutiner i vår personalgruppe, for å helde sjukefråvær lågt. 

I august 2019 mottok me eit nærværsdiplom. Dette er me stolte av.