Hopp til innhold

Nærværsdiplom

Me har jobba mykje med nærvær i vår barnehage. Det vil sei at me har gode rutiner i vår personalgruppe, for å helde sjukefråvær lågt. 

I august 2019 mottok me eit nærværsdiplom. Dette er me stolte av.