Hopp til innhold

Bekkjarvik maritime FUS barnehage

Bekkjarvik maritime FUS barnehage as

MARITIME GLEDER OG OPPLEVINGAR, I EIT TRYGT OG OMSORGSFULT MILJØ.

Bekkjarvik maritime barnehage ligg landleg til i enden av eit byggjefelt. I nærleiken av barnehagen finn me sjø og strand, skogområder, fotballbane og skule. Me er ein maritim barnehage med eigen barnehagebåt og eit saltvatnakvarie inne i barnehagen vår. I akvariet har me krabbar, og ulike fisk som me ofte finn i strandsona. Vår, sommar og haust har me fokus på ulike maritime aktiviteter. Då brukar me barnehagebåten så mykje me kan. Me fisker, sløyer fisk, studerer fisken både utsjånad og korleis han ser ut inni. Me setter og drar teiner, sløyer, fortøyer båten og mykje meir. Dei eldste barna setter garn, og er med på hummarfiske frå 1. oktober. Alle dei tilsette som er i båten har teke båtførarkurs og livreddarkurs.

I tillegg til maritime aktiviteter, har me også andre spennande tema gjennom barneahageåret.

SAMMEN GJEV ME BARNDOMEN VERDI: LEIK OG GLEDE KVARDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.

HOS OSS KJEM LEIKEN FØRST

Barna sin kvardag skal vera prega av leik og glede. Alle barna skal føle seg inkludert i eit fellesskap. Alle skal ha minst ein venn. Me skal skape og ta vare på magiske augeblikk med barna. Me skal vise glede og humor saman med barna

Me skal vera glødande , skapande og tilstedeverande vaksne i Bekkjarvik maritime FUS.

Når barnet kjem i barnehagen om morgonen, blir barn og foreldre alltid tatt godt imot av ein smilande og blid vaksen. Ein god start på barnehagedagen, ser me på som særs viktig. Dei vaksne som jobber hos oss er engasjerte og glødande. Me vil saman med barna skape glede og magi i kvardagen, gjennom humor, leik og spontanitet. Det er viktig å ta vare på kvardagens gyldne augeblikk. Me skal ha gode og nære relasjoner til barna. Me skal vera vaksne som gjev omsorg, som barna har tillit til og er trygge på. Det skal vera godt å vera barn i Bekkjarvik maritime FUS barnehage

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Katja Kayser Djupevåg
Daglig leder

Tlf: 47 64 73 73
E-post: dl.bekkjarvik@bhg.no

Avdelinger

Hummerbasen
Avdelingsleder:
Wenche Øye
Tlf: 95 89 47 44
Sjøstjernebasen
Avdelingsleder:
Ina T. Vinnes
Tlf: 95 89 47 42
Kråkebollebasen
Avdelingsleder:
Linda Dale
Tlf: 95 89 47 45
Krepsebasen
Avdelingsleder:
Line Stenevik
Tlf: 95 89 47 41
Krabbebasen
Avdelingsleder:
Jannicke Wold
Tlf: 95 89 47 43