Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Leikemiljøet i barnehagen

Eit godt leikemiljø vert kjenneteikna av at miljøet rundt barna er tilrettelagt for allsidig leik og variasjon, og at det gjev utfordringar til barn i alle aldrar. Det er viktig at romma er bevisst innreia, slik at barna kan finne ro i leiken. God leik har utgangspunkt i eitt godt tilrettelagt leikemiljø i saman med aktive, deltakande vaksne.