Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 15.08.2022 Barn 3-5 år fra 15.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Kari Vraspillai
90 87 06 63
E-post

Velkommen til Dalen FUS Friluftsbarnehage

Avdelinger

Gul
Tlf: 40036751
gul.dalen@bhg.no
Lilla
Tlf: 91620485
lilla.dalen@bhg.no
Grønn
Tlf: 48256787
gronn.dalen@bhg.no
Blå
Tlf: 91615760
bla.dalen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Kari Vraspillai

Kari er vår kjekke daglege leiar! Ho har lang erfaring bak seg frå arbeid i andre barnehagar. Kari har eit mildt og behagelig vesen, ho vil alle vel og er veldig fagleg engasjert og interessert. Kari har alltid eit smil på lur! Ho leiar oss trygt og godt i kvardagen og er svært god på å ha fokus på kvalitet og essensielle verdiar i barnehagen. Ho jobbar for å få fram det beste i sine medarbeidarar. 

Anne Karin NIlsen

Anne Karin er fagleiar i barnehagen og driv barnehagen saman med Kari. Ho har lang erfaring frå barnehagedrift på ulike nivå, og har jobba som både pedagogisk leiar, dagleg leiar og barnehagekonsulent, i tillegg til at ho har erfaring frå interkommunal tilsynsgruppe på barnehagefeltet. På fritida er ho mykje ute på tur, både på sjøen og til fjells. Ho elsker å reise, synge, lese og halde seg fagleg oppdatert. Ho brenn for friluftsliv og har drive sin eigen friluftbarnehage i 20 år.  Ho er god til å observere, organisere og vegleie andre. Ho brenn for utvikling og forbetring og er ein tydeleg og varm leiar! 

Bjørg Sissel Bårdsen

Bjørg Sissel er pedagogisk leiar på småbarn på Lilla gruppe. Bjørg Sissel er ein dyktig og engasjert pedagog. Hennar engasjement smittar over på avdelinga. Bjørg Sissel er imøtekommande, anerkjennande, leikande, profesjonell og genuint opptatt av barna sin trivsel og utvikling. Hennar tilstadevering og nærleik sørger får at kvart enkelt barn blir sett og høyrt.  Ho er raus og byr på seg sjølv. Ho har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er ein fantastisk kollega. På fritida likar ho å gå tur og vera ute i naturen. Ho er også glad i handarbeid som strikking eller hekling.

Ana Marie B. Guttormsen

Ana er pedagogisk leiar på Blå gruppe. Ho er alltid i godt humør! Ana er synonym til faglig kvalitet! Ho er opptatt av å sjå kvart enkelt barn sine ibuande ressursar og har eit sterkt engasjement for oppfølging av barn som treng ekstra omsorg. Ana brenn for at alle barn skal føle seg trygge i barnehagen og at dei opplever at dei blir sett og hørt. Ho elskar å vera ute og bruker dette som eit viktig læringsrom der ein kan undre seg saman med barna. Ana er også ein fantastisk kollega!

Nina Saue

Nina er vår nye pedagogiske leiar på Grønn gruppe. Nina er ein blid og engasjert kollega som me set stor pris på! Ho har masse postiv energi som ho deler med små og store.

Elisabeth Westvik Nesbø

Elisabeth er pedagogisk leiar på storebarn på Grønn gruppe. Elisabeth er positiv og imøtekommande og møter barn og vaksne med respekt og forståing. Ho har lett for å få kontakt med barna og er bevisst på å vera ein anerkjennande vaksen i sine møter, både i kommunikasjonen med barn og med kollegaer. Det er godt å vera barn og vaksen i saman med Elisabeth. På fritida er Elisabeth glad i å vera ute i naturen saman med sine to barn og samboer på Fitjar. Ho er ei energirik dama som er glad i at det skjer noko rundt ho.

Elisabeth er sertifisert Class-observatør og barnehagen sin ressursperson i Class.

Borghild Lie Økland

Borghild er pedagogisk leiar og er for tida i svangerskapspermisjon. Borghild er ein aktiv, engasjert og imøtekommende person, og ho viser alltid respekt og forståing ovanfor andre. Borghild er god på å byggja sterke relasjonar til barna, samt å sjå kvart enkelt barn sine behov. Borghild er anerkjennande, omsorgsfull, løysningsorientert og opptatt av barna si utvikling og trivsel. Borghild er ein god og utruleg snill person og kollega, ho møter deg alltid med eit smil og eit positivt engasjement som smittar. Borghild er veldig aktiv og glad i naturen og alt den har å by på. Me er heldige som har ho med oss på laget! 

 På fritida er Borghild veldig aktiv og mykje ute i naturen saman med samboeren og familien sin.

Mihaela Machedon

Mihaela er pedagogisk leiar på småbarn på Gul gruppe. På småbarn er me så heldige å ha Mihaela som pedagogisk leder, ho er eit snilt, varmt og omtenksamt menneske som inspirerer og  motiverer sine medarbeidarar kvar dag med sine personlege eigenskapar og fagleg kompetanse. Ho er engasjert i barna, noko som gjer at barna føler seg sett og høyrt. Hennar fantastiske kreativitet og  formidlingsevne er noko barn og vaksne får oppleve kvar dag og det kjem fram både i leikemiljø, samlingar, på tur, i eventyr og når kvardagsmagien oppstår.

Fritidsinteresser/aktivitetar : Parkour, nyleg hytteeigar og ei brennande engasjement for eventyr og formidling.  

Aud Mari Vebenstad

Aud Mari er barnehagelærar og er for tida ute i svangerskapspermisjon. Aud Mari er eit leikent menneske med mykje glede, omsorg og engasjement. Uttrykket ut på tur aldri sur er svært beskrivande for Aud Mari, ho trivest ute på tur og i naturen. Det gjer ho til eit flott førebilete og til ei inspirasjonskjelde for barn og vaksne når det kjem til å sjå gleda i friluftsliv og dei fine naturopplevingane me har rundt oss.  Ho er også ein observant og reflektert medarbeidar som ser enkeltbarnet og gir kvart barn den  omsorga, vegleiinga og støtta  dei treng.

Fritidsinteresser/aktivitetar: rollerblades, klatring,  friluftsliv og familie.

Åshild Nilsen Matre

Åshild er assistent på storebarn på Blå gruppe. Åshild er ein positiv, erfaren, trygg, strukturert, humoristisk og fagleg sterk vaksen som både store og små trives rundt.  Ho likar seg særdeles godt på tur med gruppa si, og er med på å gi barna gode naturopplevingar. Åshild har vore på dei fleste toppane rundt Sunnhordlansbassenget, skikkeleg sprek. Ho syng i kor og i barnehagen!

Bodil Haga

Bodil er assistent på småbarn på Gul gruppe. Bodil er ein trygg og god vaksen. Ho har lang erfaring frå arbeid i barnehage. Ho er ein varm og raus person med stort hjarte for barna og ein god kollega. Bodil er flink med forming og handarbeid. Og driv saue gard utanom å arbeida i barnehagen, noko me har stor glede av kvart år når me får komme på besøk for å sjå dei nyfødte lamma.

Grethe R. Larsen

Grethe er assistent på småbarn på Lilla gruppe. Grethe er ei sprudlande dame, som byr på seg sjøl. Ho er positiv, varm og vil kun det beste for små og store. Ho er ein engasjert og omsorgsfull person med lang og god erfaring frå arbeid i barnehage. Grethe er glad i å gå på tur, og i å tilbringe tid med familien.

Bjørg H. Meland

Bjørg er assistent på småbarn på Gul gruppe. Ho er kunnskapsrik, tilstadeværende og imøtekommende. Bjørg har mykje og lang erfaring og har alltid eit godt ordtak eller ein ny song på lur. Ho ser enkelt barns behov og er svært dyktig i det ho gjer. Bjørg likar å vera tilstede saman med barn og vaksne. Ho viser alltid respekt og er god på å anerkjenne og forstå andre. Bjørg er veldig omsorgsfull og opptatt av at alle barn skal bli sett og høyrt. Bjørg er ein engasjert person som er flink til å undra seg saman med barna. Med kunnskapen og erfaringa si er ho flink til å læra både barn og vaksne om naturen og mangfaldet som er i den når me er på turar. Bjørg er ein varm, god og ekstremt snill person og kollega med eit stort hjarta. Me er takknemlige for at me har ho med oss på laget! 

Nina Sæternes Johannesen

Nina er fagarbeider på småbarn på Gul gruppe. Nina er eit godt førebilete for borna og for oss vaksne.  Gjennom sin venleik, varme og omsorg skapar ho tryggleik hos borna.  Ho skapar og magi i samlingsstundene våre i barnehagen og ute på tur.
Når du arbeidar med Nina blir du møtt med empati, forståing, humor og gode faglege refleksjonar.
På fritida likar Nina å gå på tur.  Så ofte ho kan reiser ho med familien sin til det idylliske småbruket  på  Sæternes.

Roberto Pisano

Roberto er fararbeider på Blå gruppe. Roberto er ein mann med godt humør og myke energi. Han er positiv, omsorgsfull og er veldig flink med barna. Han er kreativ og løysingsorientert. Roberto har lang erfaring frå arbeid i barnehage, både som styrar og pedagogisk leiar. Han har allsidig fagleg bakgrunn bl.a innan spesialpedagogikk og stor interesse for matematikk på barnehagenivå. Roberto har gitt ut barneboka "Hoppetuss og skogens språk" På fritida likar han å gå på tur og han likar å lage mat.

Erling Heimdal

Erling er assistent på storebarn på Blå og Grønn Gruppe. Erling er kreativ og veldig god i leik med barna. Han ser enkeltbarnet og ser kva dei treng. Han byr mykje på seg sjølv og er svært flink til å dramatisera kjende eventyr, men også spontane, oppdikta variantar. Erling har postiv og god energi og er veldig engasjert i arbeidet sitt!