Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Dalen FUS Friluftsbarnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Kari Vraspillai
Daglig leder

Tlf: 90 87 06 63
E-post: dl.dalen@bhg.no

Velkommen til Dalen FUS Friluftsbarnehage!

Frå 15. August endra me namn til Dalen FUS Friluftsbarnehage

Hos oss betyr det at barna får :

• Erfare og læra med alle sansane sine, dei ser, luktar, høyrer, smakar og føler.
• Gjennom utfordringar og meistrings kjensle læra å kjenne sin eigen kropp, med muligheiter og avgrensingar på en heilt naturleg måte.
• Oppleve at leiken vert mindre styrt, og at det er større rom for kreativitet og fantasi og at leiken utviklar seg sjølv.
• Oppleve leik på tvers av alder og kjønn på ein meir inkluderande måte.
• Oppleve færre konfliktar, konfliktar oppstår lettare mellom barn innandørs på eit mindre areale.
• Mindre usemje om leiker
Dalen FUS Friluftsbarnehage er ein barnehage prega av ro og god tid. Hos oss står barna i fokus og me er opptatt av å gje barna trygge, gode og innhaldsrike dagar i barnehagen. Vårt fokus på friluftsliv og gode naturopplevingar gjer at me oppheld oss mykje på tur utanfor barnehageområdet. Me har ein flott leirplass i gang-avstand frå barnehagen som både småbarn og storebarn nyttar seg av. I nærområdet vårt har me tilgang til Hystadmarka, sjø og fine strender og til idrettsanlegg.

Dalen FUS Friluftsbarnehage er ein liten og koselig barnehage med plass til omlag 52 barn i alderen 1-6 år. Me er opptatt av å arbeide i smågrupper, og deler barna i leikegrupper, språkgrupper, turgrupper m.m

Me har svært lite sjukefråvere og veldig stabilt personale med lang erfaring. I gongane hos oss sit humor, glede og latter laust. Me har eit svært godt arbeidsmiljø og stor trivsel blant dei tilsette.

Personalet vårt er genuint interessert i jobben sin og i relasjonsbygging mellom barn og vaksne og i å legge til rette for allsidig og kjekt leikemiljø som innbyr til leik og trivsel!

Velkommen på besøk til oss!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Gul
Tlf: 40036751
gul.dalen@bhg.no
Lilla
Tlf: 91620485
lilla.dalen@bhg.no
Grønn
Tlf: 48256787
gronn.dalen@bhg.no
Blå
Tlf: 91615760
bla.dalen@bhg.no