Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

COS

COS

Våre grunnleggende verdier i arbeidet baserer seg blant annet på trygghetssirkelen og COS. Dette er en metode som skal hjelpe barnet å kjenne seg trygg, og dermed stå sterkere rustet til å møte utfordringer. Dette krever tilstedeværende voksne med god kunnskap om tilknytning og gode samspill. 
Trygghetsirkelen skal være en grunnstamme og en verdi som alltid preger måten barna blir møtt på i barnehagen. Personalet i barnehagen er barns nummer 2 i relasjonshierarkiet, det er derfor helt avgjørende at vi har en god relasjon til hvert enkelt barn slik at det føler seg trygg, sett og hørt. Voksnes tilstedeværelse er den fremste arbeidsmåten for å dekke barnets følelsesmessige behov for kontakt, men også en viktig forutsetning for læring. Trygghetssirkelen handler om å følge barnet gjennom dagens opplevelser, ved å støtte, anerkjenne mestring, trøste, gi trygghet og omsorg når barnet selv har behov for det. 

- Vi voksne skal være større, sterkere, klokere og god –
 
COS - Circle of Security | Lister