Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lekekompetanse

Lek

Barns interesser, kreativitet, engasjement og initiativ skal danne grunnlaget for all lek, både den enkle og avanserte. I Eivindsholen skal barna møte tilstedeværende ansatte som vet hvordan de kan bidra og utvide leken ved å tilføre ideer og nytt materiell etter hvert som den utvikler seg. Ved å ta aktivt del i leken følger vi barna samtidig som vi er rollemodeller, støttende stillas og veiledere. Lekemiljøet skal være inkluderende og inspirerende. I Eivindsholen handler lekemiljøet om mer enn innredning av rom og tilgang på materiell. Lekemiljøet inkluderer uteområdet og turområdene og handler først og fremst om å ta barnets perspektiv inn i miljøet. Lekemiljøet er en del av barnehagens læringsmiljø som skal legge til rette for utforskning og kognitiv utvikling. Det skal være et felleskap hvor vi kan møtes og inspireres til ulike former for lek.

Leken er på barnas premisser, den har en egen verdi, barn får leve ut sine fantasier og forestillinger, bearbeide hendelser og kjenne på å være en del av ett fellesskap. Det er barnets iboende kraft som driver det i lek.  I Eivindsholen nytter vi lek som et pedagogisk virkemiddel og gir den høy prioritet gjennom hele barnehagehverdagen, både ute og inne. 

I lek lærer barna blant annet disse egenskapene:
Selvregulering – Fleksibilitet – Planlegging – Arbeidshukommelse – Igangsetter –Organisering

 
Disse egenskapene er essensielle for at leken skal kunne fortsette og vare over lenger tid. Det er her barna bearbeider og øver opp de sosiale og relasjonelle egenskapene som igjen er viktige for det sosiale samspillet og felleskapet i gruppen.
 
PRAKTISK INFORMASJON 2019/2020