Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag

Vi i Eivindsholen FUS barnehage er genuint opptatt av at vi alle er gode medmennesker. Vi har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktig for fremtiden.  At barna vokser opp i et varmt og forståelsesfullt læringsmiljø, der de har myndighet, frihet, selvbestemmelse og fornuft, skaper selvstendige barn og medmennesker som har gode forutsetninger for å ta gode valg.  Vi mennesker blir styrt av våre verdier og holdninger. I dannelsesprosessen ønsker vi å gi barna best mulig forutsetninger for livslang læring og da er det viktig å ha tilegnet seg solide verdier og holdninger som en støtte i hele dannelsesforløpet.


Verdier Glødende – Skapende – Tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.
For oss i Eivindsholen er det viktig at hele personalgruppen vet hva som forventes av hver enkelt hver eneste dag. Vi jobber med mål og kjernekomponenter fra implementeringsplanen, disse skal lede oss i det daglige arbeidet og de skal si noe om hva vi skal utrette og hvem vi skal være i møte med barn og voksne. Verdiene skal motivere og inspirere oss til å være den beste utgaven av oss selv, ved å spre glede, være autentiske og legge til rette for positive miljø og skape positive klima hvor enn vi befinner oss.


Visjon for FUS barnehagene

«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.»


Hovedmål for FUS barnehagene

  • FUS – barn har et godt selvbilde
  • FUS – barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
  • FUS – barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller 
  • FUS – barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd