Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Eivindsholen FUS barnehage

Eivindsholen FUS barnehage as

Velkommen til oss! 

Eivindsholen FUS barnehage troner øverst i Eivindsholen-feltet og er en barnehage som er annerledes både på innsiden og utsiden. Barnehagens spektakulære arkitektur forteller om det som har vært og det den er i dag. Siloene fra den tidligere låven er fortsatt en del av bygget og gir barnehagen helt unike, spennende rom som skiller seg fra den tradisjonelle barnehagen.

Vi er en innovativ og verdibasert barnehage som er opptatt av det gode medmennesket, som også er vårt mål, vår hjertesak og vår store satsing. Vi har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktig for fremtiden. Dette er tett knyttet opp til FUS store satsning Barnet først og Tuning in to kids. At barna vokser opp i et varmt og forståelsesfullt læringsmiljø, har voksne som ser -og tar barna på alvor, slik at de får mulighet, frihet, selvbestemmelse og fornuft til å ta gode valg nå og i fremtiden. Vi er et helt unikt personale som bruker av vår lange erfaring og brede kompetanse. Vi kan tilby et inkluderende, glødende, skapende og trygt miljø, med hverdagshumor, store smil og arbeidsglede. For i denne barnehagen trives vi!

I vår satsing om å bygge gode medmennesker har vi fokus på: 

Vi i Eivindsholen FUS mener barnets tilknytning, med en trygg overgang gir barnet en best mulig start på barnehagelivet. Vi har med det fokus på barns første møte med barnehagen gjennom å ha en foreldreaktiv tilvenning.

Barnets første møte med barnehagen skal være en god og trygg opplevelse. Der barnet får tid til å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, bli kjent med rommene de skal vær i, med sin trygge base ved sin side. Foreldrene deltar aktivt på daglige gjøremål, har ansvar for sitt egent barn med måltid og stell, og gir litt etter litt mer ansvar til de ansatte. På denne måten kan de ansatte lære og observere hva barnet liker, samhandling mellom foreldre og barn, og lære hvert enkelt barns behov. Les mer i vårt informasjonsskriv til nye foreldre

En annen overgang vi i Eivindsholen FUS har ekstra fokus på er overgangen fra barnehage til skole.

Det siste året i barnehagen er for barna preget av mange tanker og nysgjerrighet for hvordan skolen kommer til å bli, og mange barn er spente og gleder seg til 1 klassen. For at vi skal kunne sikre at barna får en god overgang til skolen har vi lekeskole en dag i uken for de eldste. Vi har fokus på å finne ut hvilken av barna som klarer å samarbeide godt sammen, slik at vi sikrer oss gode lærings venner i barnehagen, i tillegg til å sikre gode vennskap. Hovedfokuset vårt for førskolegruppen er at barna skal lære seg god selvregulering og sosial kompetanse.

"Vi jobber for barna som er i vårt hus, og vil det skal være gode medmennesker som går ut fra Eivindsholen FUS. Med høy kompetanse, humor og latter vil vi bygge gode verdier sammen med din sønn eller datter".

For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du se bilder her

Les mer om hvordan vi arbeider i årsplanen vår.

Planleggingsdager for året 2021/2022:

  • 12. november 2021
  • 24. februar 2022
  • 16. mai 2022

Søk barnehageplass

Avdelinger

Løå
Avdelingsleder:
Karoline og Elin
Tlf: 40647356
Fjoset
Avdelingsleder:
Anne Grethe og Tor Willy
Tlf: 40647354
Bingen
Avdelingsleder:
Nina og June
Tlf: 40647352
Kalvagarden
Avdelingsleder:
Hilde, Gerd Marie og Elisabeth
Tlf: 40647351