Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Overgang fra barnehage til skole

Overgang fra barnehage til skole 

Det siste året i barnehagen er for barna preget av mange tanker og nysgjerrighet for hvordan skolen kommer til å bli, og mange barn er spente og gleder seg til 1 klassen. Barna får komme på besøk til skolen de skal begynne på 2 ganger. De får også være med i en klasse for å se hvordan det fungerer, og de møter sin egen klasse og lærer rett før skolestart. For at vi skal kunne sikre at barna får en god overgang til skolen har vi lekeskole en dag i uken for de eldste. Vi har fokus på å finne ut hvilken av barna som klarer å samarbeide godt sammen, slik at vi sikrer oss gode lærings venner i barnehagen, i tillegg til å sikre gode vennskap. Hovedfokuset vårt for førskolegruppen er at barna skal lære seg god selvregulering og sosial kompetanse.

Hovedfokus

I selvregulering ligger viktigheten med å kunne være fleksibel når det kommer til oppmerksomheten, slik at barna klarer å fokusere på de ulike endringene som kommer ved skolestart slik som for eksempel å bytte time. Arbeidsminne er også viktig, slik at de kan bearbeide informasjon mentalt, og vi har fokus på å videreutvikle barnas impulskontroll. Sosial kompetanse er viktig å ha gode kunnskaper om slik at de kan danne vennskap, samarbeide med andre, vise selvkontroll i vanskelige situasjoner og selvhevdelse.

Rammene

Barna som er med i lekeskolen blir delt inn i tre ulike grupper, hvor hver gruppe er i en «time» som varer i ca. 15 minutter. Mellom hver time er det er friminutt på 10 minutter.  Her skal barna ta på seg jakke og sko, og ha frilek ute. Fokuset vårt i friminuttet er at barna skal klare å mestre overgang av aktiviteter i et relativt hurtig tempo, og klare å omstille seg til den nye timen etter friminuttet. På denne måten vil barna ha en viss kunnskap om hva som forventes av dem ved skolestart, som kan gjøre dem tryggere på de nye rutinene som blir innført. Når vi innfører dette i barnehagen er det preget av lek og moro, og barna løper i glede ut dørene sammen med ansatte fra avdelingen.

De tre ulike timene som er satt opp rullerer barna på, slik at alle får hvert med på dem. Lekeskolen skal være lekbasert, og barns medvirkning spiller en sentral rolle i innholdet til de ulike gruppene. Barna går fremdeles i barnehagen, og vi ønsker at barna skal kunne påvirke deres egen hverdag. Dersom gruppen har fokuset rettet mot andre aktiviteter enn den som opprinnelig er planlagt, vil de ansatte innrette seg og forandre innholdet etter barnas fokusområde. Vi har ulike områder som vi ønsker barna skal kunne mestre før skolestart, men veien dit er det barna som bestemmer.