Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Jane Myran
91 33 95 33 /9 48 33 38 2
E-post

Velkommen til Fager Skog FUS barnehage

Avdelinger

Bikuben 3-6 år
Pedagogisk leder
Agnieszka Grabas / Isabelle Johannessen / Nabila Andersen
Tlf: 40437779 og 40437782
bikuben.fagerskog@bhg.no
Maurtua 0-2 år
Pedagogisk leder
Monika Maumeviciute/ Heidi Jørgenvaag / Joanna Gorzadek
Tlf: 91865480 og 91865481
maurtua.fagerskog@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Jane Myran

Midlertidig Daglig leder

Jane har vært daglig leder i en annen FUS Barnehage siden 2009 og har nå vikariert som daglig leder i Fager Skog siden Januar 2022. Hun kommer til å være i barnehagen frem til nyttår. 

Jane er opptatt av kvalitet i alle ledd og har startet flere endringsprosesser i Fager Skog, både ifht det fysiske miljøet, dagsrytme, planer, organisering og kommunikasjon. Det er spennende prosesser og vil ta noe tid, men det kommer til å bli bra på sikt og til barnas beste ! 

Jane trives godt i personalgruppa og har blitt tatt godt imot av barn, ansatte og foreldre. 

Agnieszka Grabas

Aga er pedagogisk leder på Bikuben og stedfortreder for daglig leder.

Har jobbet i Fager Skog siden 2020.

Utdannet barnehagelærer med master i pedagogikk

Monika Maumeviciute

Pedagogisk leder på Maurtua

Utdannet barnehagelærer.

Sertifisert i TiK (Tuning in to kids) september 2021

Isabelle Olsen Johannesen

Pedagogisk leder på Bikuben.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i "Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen"

Isabelle startet som ringevikar i 2015 ble fast ansatt i 2019. 

Heidi Jørgenvaag

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider, innehar vikariat som pedagogisk leder med dispensasjon på Maurtua

Jobbet i Fager Skog siden 2009

Heidi er trygg, omsorgsfull, leken, tydelig og engasjert. 

Nabila Andersen

Jobber som pedagogisk leder (dispensasjon) på Bikuben.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Gjennomførte sin lærlingstid i Fager Skog i 2010-12, jobbet på skole og sfo før hun startet hos oss igjen 1.februar 2021

Joanna Gorzadek

Joanna ble først ansatt som polsk morsmålsassistent i 2018 og ble fast ansatt i 2021. Jobber til vanlig som assistent men innehar vikariat som pedagogisk leder med dispensasjon på Maurtua

Utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg.

Det å skape trygg tilknytning og gode relasjoner er viktig for henne. Er opptatt av å se behov til hvert enkelt barn.

Karin Fitje Hasle

Jobber som støtteressurs med enkeltbarn dette barnehageåret.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Tilleggsutdanning i "barn med særskilte behov" Ansatt siden 2008

Karin positiv og engasjert. Trives ute i fysisk aktivitet. Glad i musikk, spiller kornett.

Jilly Abrahamsen

Fagarbeider på Maurtua  

Jilly er en blid person. Liker å jobbe selvstendig, grundig og liker å ha kontroll på det hun driver med. Hun er opptatt av at barn skal ha det bra og at foreldrene blir fornøyde med den jobben hun gjør.

Ansatt siden 2008

 

Heidi Myrvold Andersen

Vikariat som assistent på Bikuben

Utdannet bachelor i filmklipp. Ansatt siden 2019

Heidi har en egen evne til å samtale med barna og utvide deres språk.

Joan Myhrvold

Jobber på Bikuben

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2013

Kirsti Karlsen

Fagarbeider på Maurtua.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2008

Barnehagens verneombud

Stine Fossum

Fagarbeider på Maurtua.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2008.

 

Aliona Salciune

Aliona startet som vikar i Fager Skog FUS barnehage i 2021. Hun har jobbet både med de yngste og eldste barna og er en fleksibel vikar som er godt likt av alle. Våren 2022 har hun 100% vikariat på storebarnsbasen


Aliona behersker mange ulike språk og er en stor ressurs for våre flerspråklige familier

Christoffer Ekeberg

Fagarbeider på Bikuben

Utdannet barne- og ungdomsarbeider, jobbet i barnehage siden 2012. Startet i Fager Skog 1.mars 2021

Christoffer setter høyt fokus på barns språkutvikling, anerkjenninng av følelser, vennskap og lekens viktighet.
Startet på Barnehagelærerutdanning høsten 2022
Fernando Colorado

Fernando er en av våre trofaste ringevikarer gjennom flere år. 

Fernando er opprinnelig fra Spania, utdannet innen fotografering, film og grafisk design.

Martin Conradi

Martin har en master i filosofi, jobbet som kokk og oppdaget hvor spennende det er å være med å skape lekende, trygge og utviklende dager for barna da han var ringevikar våren 2021. Martin har et vikariat som assistent på Bikuben