Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 01.05.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Lena Slåttland
91 33 95 33
E-post

Velkommen til Fager Skog FUS barnehage

Avdelinger

Storebarnsbasen
Pedagogisk leder
Agnieszka Grabas/Terje Nicolaysen/Monika Maumeviciute
Tlf: 40437779 og 40437782
oppe.fagerskog@bhg.no
Småbarnsbasen
Pedagogisk leder
Imelda Bjerke/Tonje Sandnes/Isabelle Johannesen
Tlf: 91865480 og 91865481
nede.fagerskog@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Lena Slåttland

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer og nasjonal styrerutdanning. Ansatt siden 2008. Daglig leder siden 2015. Sertifisert i TiK (Tuning in to kids) september 2021

Lena vil være den lederen som sørger for at hver ansatt opplever trygghet og som gir støtte og tilstrekkelig utfordringer slik at de opplever mestringsglede.  

Aliona Salciune

Aliona startet som vikar i Fager Skog FUS barnehage i 2021. Hun har jobbet både med de yngste og eldste barna og er en fleksibel vikar som er godt likt av alle. Våren 2022 har hun 100% vikariat på storebarnsbasen


Aliona behersker mange ulike språk og er en stor ressurs for våre flerspråklige familier

Fernando Colorado
Fernando er en av våre trofaste ringevikarer gjennom flere år. Våren 2022 er han å se hver dag hos oss. Fernando er opprinnelig fra Spania, utdannet innen fotografering, film og grafisk design.
Imelda Ramirez Bjerke

Pedagogisk leder og baseleder på småbarnsbasen. Daglig leders stedfortreder

Utdannet barnehagelærer med fordypning i "Musikk, samspill og ledelse". Tilleggsutdanning  "Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen"

CLASS-sertifisert i Pre-K (3-6år)

Imelda er opptatt av å fremme barns allsidig utvikling gjennom gode samspill, ulike aktiviteter i et godt miljø preget av trygghet og omsorg. 
Hun legger vekt på at barnas tid i barnehagen er viktig for deres liv senere.

Monika Maumeviciute

Pedagogisk leder på storebarnsbasen

Utdannet barnehagelærer.

Sertifisert i TiK (Tuning in to kids) september 2021

Terje Nicolaysen

Pedagogisk leder på storebarnsbasen


Utdannet barnehagelærer med fordypning i matematikk, språk og tekst. Tilleggsutdanning i utviklingsledelse


CLASS-sertifisert 2020

Terje har pappapermisjon våren 2022


Agnieszka Grabas

Utdannet barnehagelærer med master i pedagogikk

Aga er pedagogisk leder og baseleder på storebarnsbasen. 

Isabelle Olsen Johannesen

Pedagogisk leder på småbarnbasen.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i "Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen"

Isabelle startet som ringevikar i 2015 ble fast ansatt i 2019. 

Fødselspermisjon august 2021-juni 2022

Heidi Jørgenvaag

Fagarbeider på storebarnsbasen


Utdannet Barne- og ungdomsarbeider, innehar vikariat som pedagogisk leder med dispensasjon våren 2022


Heidi er trygg, omsorgsfull, leken, tydelig og engasjert. 


Jobbet i barnehagen siden 2009


Karin Fitje Hasle

Jobber som støtteressurs med enkeltbarn dette barnehageåret.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Tilleggsutdanning i "barn med særskilte behov" Ansatt siden 2008

Karin positiv og engasjert. Trives ute i fysisk aktivitet. Glad i musikk, spiller kornett.

Jilly Abrahamsen

Fagarbeider på storebarnsbasen.

Utdannet Barne- og ungdomsarbeider. 

Jilly er en blid person. Liker å jobbe selvstendig, grundig og liker å ha kontroll på det hun driver med. Hun er opptatt av at barn skal ha det bra og at foreldrene blir fornøyde med den jobben hun gjør.

Ansatt siden 2008

 

Heidi Myrvold Andersen

Vikariat som assistent på storebarnsbasen

Utdannet bachelor i filmklipp. Ansatt siden 2019

Heidi har en egen evne til å samtale med barna og utvide deres språk.

Joan Myhrvold

Jobber på småbarnsbasen

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2013

Joanna Gorzadek

Joanna ble først ansatt som polsk morsmålsassistent i 2018 og ble fast ansatt i 2021. Jobber til vanlig som assistent men innehar vikariat som pedagogisk leder med dispensasjon på småbarnsbasen våren 2022


Utdannet sivilingeniør i bygg og anlegg.


Det å skape trygg tilknytning og gode relasjoner er viktig for henne. Er opptatt av å se behov til hvert enkelt barn.


Kirsti Karlsen

Fagarbeider på småbarnsbasen.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2008

Stine Fossum

Fagarbeider på småbarnsbasen.

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Ansatt siden 2008.

 

Christoffer Ekeberg

Fagarbeider på småbarnsbasen

Utdannet barne- og ungdomsarbeider, jobbet i barnehage siden 2012. Startet i Fager Skog 1.mars 2021

Christoffer setter høyt fokus på barns språkutvikling, anerkjenninng av følelser, vennskap og lekens viktighet.
Nabila Andersen

Jobber som pedagogisk leder (dispensasjon) barnehageåret 2021/2022

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Gjennomførte sin lærlingstid i Fager Skog i 2010-12, jobbet på skole og sfo før hun startet hos oss igjen 1.februar 2021

Martin Conradi

Martin har en master i filosofi, jobbet som kokk og oppdaget hvor spennende det er å være med å skape lekende, trygge og utviklende dager for barna da han var ringevikar våren 2021. Martin har et vikariat som assistent på småbarnsbasen 2021/2022