Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Sissel Sellæg

- Daglig leder     

Utdannet barnehagelærer fra Trondheim. Har jobbet i kommunale- og private barnehager i 30 år som pedagogisk leder og styrer, og som veileder i familiebarnehager. Startet i Follebu FUS i 2008 som daglig leder. Kvalitet i alle ledd er viktig for at vår barnehage skal levere det beste, for barn og foreldre hver eneste dag.

Inger Lavålien

- Pedagogisk leder     

Avd. Krekling 2-6 år     

Utdannet barnehagelærer og er barnehagens CLASS observatør. Ønsker en barnehage preget av fellesskap og inkludering. Er opptatt av kvalitet i relasjonen og samspillet mellom voksne og barn.

Hege Braadland

- Pedagogisk leder      

Avd. Krekling 2-6 år     

Utdannet barnehagelærer. Er opptatt av å legge tilrette for barns medvirkning, gi barna mange og varierte erfaringer, styrke deres sosiale evner og språkutvikling. 

Vegard Flugstad

- Pedagogisk medarbeider                  

Avd. Krekling 2-6 år         

Glad i natur og friluftsliv. Er opptatt av å skape godt samspill. trygghet og glede gjennom felles opplevelser. Alle barn er unike og må anerkjennes for den de er. 

Stine Edel Stalsberg

- Pedagogisk medarbeider

Avd. Krekling 2-6 år

Er ansatt i en midlertidig stilling fram til sommeren 2021.

Lars Erik Anderssen

- Pedagogisk medarbeider

Avd. Krekling 2-6 år 

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Opptatt av barns språkutvikling, og betydning det har for barnas relasjoner. 

Håvard Olsen

- Pedagogisk leder

Avd. Kongla 2-6 år 

Utdannet barnehagelærer med etterutdanning i matte og norsk opp til 7. klasse. Er opptatt av å styrke barna og gi gode opplevelser som fremmer språk og sosial utvikling.

Anders Walbø Johnsgård

- Barnehagelærer

Avd. Kongla 2-6 år

Er utdannet barnehagelærer med vekt på natur og friluftsliv. Han er opptatt av å skape gode relasjoner og gi barn gode erfaringer med friluftsliv.

Bjørg Moastuen

- Pedagogisk medarbeider

Avd. Kongla 2-6 år 

Har jobbet i Follebu FUS siden 2008. Er opptatt av å se hvert enkelt barn, og gi de den omsorgen og tryggheten de trenger. 

Stine Marie Helleberg

- Pedagogisk leder 

Avd. Kvisten 0-2 år 

Er utdannet barnehagelærer med fordypning i tidlig litterasitet for barn. Hun er opptatt av gode relasjoner, estetiske prosesser og barns medvirkning.

Ida Rybakken Nordlien

- Barnehagelærer 

Avd. Kvisten 0-2 år 

Er utdannet barnehagelærer med etterutdanning i barns språkutvikling. Hun er opptatt å se, lytte og anerkjenne barna, og fremme deres positive egenskaper. I samarbeid med barna ønsker hun å skape et miljø det er godt å være en del av. 

Christel Øvstehage

- Pedagogisk medarbeider

Avd. Kvisten 0-2 år

Har jobbet i Follebu FUS siden 2011. Hun er interessert i friluftsliv, og ser verdien av at barna tidlig får positive erfaringer og opplevelser med å være ute.  

Bjønne Kleiven

-Pedagogisk medarbeider

Avd. Kvisten 0-2 år 

Har jobbet i Follebu FUS siden 2015. Han er opptatt av at barna skal ha en trygg plattform hvor de kan leke, lære og få nye venner. 

Sebastian Paul Søreide

-Pedagogisk medarbeider

Avd. Kvisten 0-2 år

Startet som vikar hos oss høsten 2020. Er nå engasjert i et vikariat fram til sommeren 2021. Han er opptatt av at barna har det bra ved at de føler seg inkludert og trygge i felleskapet.

Anita Flugstad

- Fast vikar

Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Har jobbet som pedagogisk medarbeider i Follebu FUS fra 2009-2017. Siden 2017 har hun vært fast vikar. Er opptatt av å gi barna utfordrende og varierte formingsaktiviter som styrker deres kreativitet.