Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

TILVENNING – med Circle of security” som utgangspunkt  

Circle of Security eller trygghetssirkelen handler om å ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning. Barna trenger en trygg base i livet, for å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.  En trygg base må etableres hjemme og i barnehagen. Opplever barn en trygg base er terskelen for å utforske det ukjente mindre.  

I Follebu FUS bruker vi de første dagene av tilvenningen til å bygge en relasjon til en eller flere av de voksne på avdelingen, bli kjent med de andre barna og det fysiske miljø Dere foreldre fungerer i disse dagene som en trygg base, de kan gå tilbake til for å “lade seg opp”.  En god oppstart krever at vi er tålmodige, bruker god tid, har  et tett foreldresamarbeid og ser hvert enkelt barns behov. For mange barn er møtet med barnehagen første gang de overlates til andre enn familie. 

I forkant av oppstart får dere tilsendt en velkomstbrev, “grenseobjekt” og en barnehagebok. “Grenseobjektet” er bilde av en gjenstand eller ting som barna og de voksne på avdelingen kjenner godt til. “Grenseobjektet” skal fungere som noe kjent i det ukjente. I forkant av oppstart krever det at dere foreldre lar barnet bli kjent med “grenseobjektet”. Ved oppstart vil barnet møte “grenseobjektet” flere steder på avdelingen. Gjennom “grenseobjektet”  har barnet allerede etablert noe felleskap med de voksne og de andre barna på avdelingen.  

 Barnehagebok er en “tom” bok som dere skal fylle ut med bilder og tekst av betydningsfulle mennesker og gjenstander i barnets liv. Denne boken vil gi mulighet for gode samtaler mellom oss ansatte og barnet. 

Hovedtrekkene for tilvenningsperioden i Follebu FUS: 

  1. Det avvikles foreldremøte for de nye foreldre i god tid før oppstart. 
  1. Mulighet til å besøke barnehagen i forkant av oppstart.  
  1. Velkomstbrev, grenseobjekt og barnehagebok sendes ut. 
  1. Sett av minst 3 dager til oppstart. 
  1. Tilvenning i små grupper 
  1.  Foreldre tar aktivt del i hverdagen, og har ansvaret for barnet i lek, stell og måltid 
  1. Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis.  
  1. Oppstartsamtale med en av pedagogene på avdelingen.