Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Gausdalsmodellen

GAUSDALSMODELLEN - "Aktivitet for alle og tiltak for de få"  

Gausdalsmodellen består av et temahjul som omfatter fin- og grovmotorikk, munnmotorikk, sansestimulering, kondisjon (puls og utholdenhet), trygghet og ro i kroppen. Hver måned fokuseres det på et spesifikt tema. Alle barnehagene i kommunen har en representant hver, som samles til nettverksgruppe tre ganger i året. Her deler vi erfaringer, og øker vår kompetanse. 

Gausdalsmodellen  er godt implementert i barnehagen, og er en del av vår hverdag.  Gjennom å legge til rette for varierte motoriske og sansemotoriske- aktiviteter gir vi likt grunnlag for alle barn.