Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Therese Gyth- Dehli

Daglig Leder.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk i 2009, har jobbet i Grefsenlyst siden da og har også jobbet i barnehage før det. Holder nå på med nasjonal styrerutdanning ved Oslo Met. 

For meg er det viktig at hvert enkelt barn blir møtt ut ifra sitt eget ståsted og at voksne er ansvarlig for å skape et inkluderende miljø rundt barnet og hjelpe til med å skape gode relasjoner.  

Jeg mener at bevissthet og god organisering er med på å skape kvalitet i hverdagen slik at barnet kan utfolde seg, få førstehåndserfaringer, opplever trygghet og progresjon ut ifra der barnet er i sin utvikling. 

Belma Coralic

Fagleder.

Utdannet barnehagelærer med fordypning i kunstfag og veiledning. Har jobbet i barnehage siden 2013. 

For meg er det aller viktigste at alle barn blir ivaretatt på det nivået de befinner seg på. Vi skal se og anerkjenne barn for den de er, skape trygghet og gode rammer rundt barnet slik at det får utfolde seg i sitt eget tempo. 

Legger vi til grunn et positivt klima rundt barna, vil leken få mulighet til å vokse og spire frem magiske øyeblikk som sanner grunnlag for både læring, samspill med andre og en positiv selvfølese hos barnet. 

Tone Sæther

Pedagogisk leder, disp 

Har jobbet i barnehage siden 2007, og ble en del av FUS i 2012. Tilsammen har jeg jobbet 7 år som pedagogisk leder på dispensasjon og trives godt med det. For meg er hverdagsmagien viktig, det å være sammen med barna og kunne skape magiske øyeblikk gjennom lek og aktiviteter. 

Sandra Sawicka

Pedagogisk leder. 

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer ved Høgskolen på Vestlandet i 2019. Jeg har nå jobbet hos Grefsenlyst Fus i over ett år. Som pedagogisk leder har jeg stort fokus på lekemiljø, og setter leken høgt i hverdagen. 
Jeg har også et ønske om å motiverer barna til selvstendighet og bidra til barns bedre psykisk helse
Hege Stende Simonsen

Pedagogisk leder.

 Er utdannet barnehagelærer m/ fordypning i kulturelt mangfold, Videreutdanning i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskolen. Har årsstudium i drama ved Høgskolen i Bergen. Har jobbet i Grefsenlyst FUS som pedagogisk leder siden januar 2020.

Jeg har tidligere jobbet som spesialpedagog med oppfølging av enkeltbarn. 

Jeg er opptatt av gode relasjoner, inkludering og tidlig innsats.

Elisabeth Maugesten

Barnehagelærer.

Studerer for tiden deltid på Oslo Met for å bli barnehagelærer. Har fra tidligere en bachelor i pedagogikk fra høgskolen på Lillehammer. Har 5 års erfaring i barnehage. 

For meg er anerkjennelse, engasjement og omsorg viktig i møte med barna. Det å kunne bruke skogen som arena for lek og læring står høyt hos meg. 

Henriette Rudi

Barnehagelærer.

Jeg har jobbet i barnehage siden 2016, og begynte å studere på OsloMet barnehagelærerutdanningen deltid i 2017. Det som er viktig for meg i hverdagen er at alle barna har en god dag i barnehagen, med lek, omsorg og tilstedeværende voksne. 

Mariell Vestad

Barnehagelærer, disp.

Utdannet sosionom, men jobber nå som barnehagelærer på dispensasjon på småbarnsavdelingen Stjerneskudd. Under studiet hadde jeg mye fokus på barn og interesserte meg spesielt for tilknytningsteori, noe jeg får bruk for her i barnehagen. Jeg har nå jobbet i FUS Grefsenlyst i 2 år. Jeg ser på meg selv som en engasjert, leken og fantasifull voksen,  og jeg er glad for at jeg får være med å skape hverdagsmagi i lek med barna

Mari Ørbæck

Barnehagelærer.

Utdannet barnevernpedagog og studerer nå barnehagepedagogikk deltid for å bli barnehagelærer.  Har jobbet i Grefsenlyst FUS barnehage i 2 år, og syntes det er spennende hvordan det enkelte barnet utvikles sosialt sammen med andre barn. Jeg tenker det er viktig å inkludere alle barna i et trygt fellesskap og setter omsorg og kjærlighet høyt i hverdagen. Hver dag er unik og jeg føler meg heldig som får lov til å påvirke barnas oppvekst.

Isabel Da Silva

Pedagogisk leder

Jeg har jobbet i barnehagesektoren siden 2014. Jeg er utdannet barnehagelærer og fordypningen jeg har tatt er litteraturformidlig og språkutvikling. Jeg elsker å arbeide med barn, og føler meg heldig som får være med på deres utvikling.

Keranka Merinova

Pedagogisk leder, vikariat 

Kommer opprinnelig fra Bulgaria. Har vært i Norge i 16 år nå og trives veldig godt her. 

Jeg har bachelor i pedagogikk og master i spesialpedagogikk. Motiveres med å kommunisere med folk hvor jeg satser på språk. Har jobbet en del med tospråklige barn hvor jeg brukte et språkprogram « Språkskogen». Liker å bidra for et godt arbeidsmiljø og for at alle skal ha det bra, både barn og voksne. Har lang erfaring med barn i forskjellige alderstrinn og trives veldig godt når jeg er omgitt av barn. De kommer alltid først og vi voksne er der for dem. Derfor det er viktig å være tilstedeværende, både mentalt og fysisk. Jobber i barnehage siden 2007 og har jobbet på forskjellige steder, både i Oslo og utenfor. Har varierende arbeidserfaring fordi jeg er åpen for nye muligheter.

Diana Moreno

Barneveileder. 

En sprudlende og glad person som har jobbet i barnehage i over 8 år.  
Fortiden jobber jeg med  fullføre fagprøven i barn og ungdom.
Det som er viktig for meg i hverdagen er masse glede og latter samtidig som man klarer å sette tydelige grenser
Gretchen Myrdal

Barneveileder. 

Har en mastergrad i utdanning. Har jobbet som lærer på skole og barnehage i Thailand. Har jobbet i barnehage siden 2016. For meg er det viktig å ha fokus på det positive. Jeg er morsom, men sjenert. 

Sarah Hamnvik

Barneveileder. 

Jeg kommer fra en kunstnerfamilie og har studert og jobbet som gartner i England i mange år. Jeg har elsket å jobbe med barn siden mitt første oppdrag som Adecco vikar i 2018. Nå studerer jeg barnehagelærer deltid ved Oslo Met. 

I hverdagen jobber jeg for å skape en spennende, kreativ og gledesfylt hverdag der alle skal føle seg sett og verdsatt for den de er,  og som en del av fellesskapet. 

Grete Natvik

Barneveileder.

Jeg har jobbet som barneveileder i Grefsenlyst Fus siden 2014. Gjennom den tiden har jeg fått jobbet med ulike aldre, og fått erfaringer fra ulike avdelinger. For meg er det viktig å skape gode og meningsfulle relasjoner med barn

Emelie Enander

Barneveilder.

Har jobbet i Grefsenlyst siden 2013. 

For meg er det viktig å skape trygghet og at alle barna blir sett. 

Gunn Hege Nilssen

Barne- og ungdomsarbeider.

Jeg har jobbet i Grefsenlyst siden 2016. Tidligere har jeg jobbet både i barnehage og på skole med barn opp til 15 år. Tok et friår hvor jeg studerte u-land før jeg gikk ut i lære og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2015. 

Jeg brenner for god tilrettelegging for barn, og gi dem de byggeklossene de trenger for å bygge veien videre for seg selv. 

Wenche Halmøy

Barneveilder.

Jeg starter på mitt 12. år i Grefsenlyst.Har tidligere jobbet 16 år  i Grefsen terrasse bhg. 
Mens barna var små var jeg dagmamma i 6 år.
Har jobbet på alle alders trinn i bhg. Jeg er ei dame med godt humør, blid, sangglad og med masse energi🤗.

Monika Krokos

Barneveileder. 

Master grad i engelsk språk og litteratur, videreutdanning i flerkulturell pedagogikk med fokus på arbeid med barn og elever fra språklige minoriteter. Lærerutdanning (Praktisk-pedagogisk utdanning) fra Universitetet i Oslo (2019-pågående).
 Jeg begynte å jobbe i FUS Grefsenlyst i august 2019, som vikar. 
Det som er spennende og viktig i barnehagens hverdag er at man får være med på barnas danning, læring og utvikling som foregår hver eneste dag. En voksen i barnehage har en utrolig viktig rolle som begynner med skaping av trygghet og bygging av gode relasjoner.  For meg er det den viktigste og mest spennende delen av min hverdag på jobb.

Hege Cecilie Havnås

Barneveileder.

Jeg har jobbet i Grefsenlyst siden 2009. For meg er det viktig å se hvert enkelt barn for den de er og skape trygghet og undre meg sammen med barna. 

Jason Cassidy

Barneveilder.

Har en bachelorgrad i film of tv.  Musikk var en viktig del av livet mitt og jeg tilbrakte 20 årene med å spille i band. Jeg flyttet fra Australia i 2005 og har jobbet i Grefsenlyst i 9 år.

Jeg har en aktiv fantasi og liker å skape sang og historier som få barna til å le, samt å dele kunnskap og få ut mitt indre barn. 

Lena Saade

Barneveileder. 

Jeg er utdannet som lærer. Jeg har jobbet på Grefsenlyst FUS bhg i 3,5 år. Det som er viktig for meg i hverdagen er god kommunikasjon og samarbeid med kollegaer, foresatte og gode relasjoner med barn.

Diana Mikoviny

Barneveilder.

Har en doktorgrad utdanning innen økologi og miljøvern. I tillegg studiene mine jobbet jeg i tre år som lærer der jeg først kom i kontakt med pedagogikk. Musikk er en stor del av livet mitt. Min reise i Grefsenlyst FUS barnehage begynte med arbeidstrening i 2018. 
Å arbeide med barn, det å ha ansvar for, ta vare på og sørge for god utvikling og læring i trygge omgivelser er en betydelig og givende jobb, så nå holder jeg på å ta fagbrev for å bli Barne- og ungdomsarbeider. 
Nora Sanaker Carlson

Barneveileder, vikar 

Akkurat ferdig med 3 år på videregående, med fordypning i kunst, design og arkitektur. Tidligere har jeg jobbet noen dager i barnehage, men dette er første år med fast oppdrag. Jeg har tidligere jobbet i butikk og som servitør. 

Jeg er veldig glad i mennesker, så barnehage passer meg godt. Jeg er glad i å være kreativ og se at barna merker mestring i det de gjør . Jeg mener det å skape relasjoner med barna er svært viktig når man jobber i barnehage. 

Iris Dahle Schei

Pedagogisk Leder, Disp

Jeg er på siste semester på barnehagelærerutdanning. Har i min utdanning tatt fordypning i mangfold – mer enn bare ulike kulturer. I min bacheloroppgave har jeg undersøkt nærmere på hvordan barn med utrygg tilknytning får det best mulig i barnehagen. Personlig brenner jeg for å skape trygge rammer og gode forutsetninger for hvert enkelt barn. Jeg er engasjert på jobb og setter hverdagsmagien, omsorg og lekens egenverdi høyt. Summen av det jeg sitter igjen med av gode relasjoner, magiske øyeblikk og varme klemmer – gjør jobben min til den beste i verden!