Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen legger til rette for foreldresamarbeid og dialog gjennom foreldremøter, oppstartssamtaler, foreldresamtaler, FAU- og SU-møter, samt dialog i forbindelse med levering og henting.

Dette er viktig for oss:

  • God og trygg kommunikajson for begge parter
  • Forutsigbarhet
  • Tidlig innsats ved oppstart/tilvenning
  • Foreldremedvirkning
  • Profesjonelle og imøtekommende fagpersoner

Digital kommunikasjonsplattform

Hos oss benytter vi oss av den digitale kommunikasjonsplattformen Mykid, der vi blant annet publiserer tilbakeblikk, dagsrapporter, ukeplaner og bilder. Her kan foresatte melde om ferie/fravær/andre beskjeder, samt mye mer. Ved oppstart i barnehagen får alle foresatte en brukerprofil knyttet til sitt telefonnummer og en gjennomgang av de viktigste funksjonene i appen.