Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Friluftsgruppa - eldst i barnehagen

Velkommen til friluftsgruppa!

Vi er ute på tur hele året!

Siste året barna går i barnehagen deltar de på «friluftsgruppa» minst fire dager i uken hvor de er på tur hele dagen.

Friluftsgruppa ble startet høsten 2017 og ledes av fire friluftsengasjerte ansatte som bruker sin kunnskap om friluft til å skape gode opplevelser og trigge eventyrlysten til barna. Vårt mål er å bidra til at barna etablerer gode vaner og opplevelser i naturen de tar med seg resten av livet.

Vi benytter oss av barnehagens eget turområde «Søpleskogen», samt Brakar sitt busstilbud som frakter oss rundt omkring til skog og mark. Ski og skøyter er også med å prege hverdagen på friluftsgruppa om vinteren. I desember har vi som tradisjon å besøke julemarkedet i Oslo, og i juni arrangerer vi overnatting ute i barnehagen.

Når vi drar ut på eventyr pakker vi sekkene med spikkekniver, hengekøyer, lavvo, mat, primus og ved. Vi bruker naturen aktivt som arena for utforskning, opplevelser, mestring og lekende læring. Vi lager SmartMat på bål og primus, og inkluderer barna i alle prosesser.

 

Overgangen mellom barnehagen og skolen

Både Rammeplanen for barnehagen og stortingsmeldinger de siste årene presiserer betydningen av en god overgang mellom barnehage og skole. Kunnskapsløftet presiserer at ansvaret for en god overgang er et felleseie, og det er derfor utarbeidet felles rutiner som barnehagene og skolene i Lier skal samarbeide om.

Hva vi ønsker å oppnå: 

 • Å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/SFO
 • Å overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte
 • Å sikre en trygg og god skolestart
 • Å sikre at barna har fått informasjon om - og kjennskap til skole og SFO før skole-oppstart 

Rutiner: 

 • Foresatte blir invitert til et foreldremøte for skolestartere i regi av Hasselbakken og Høvik skole
 • Pedagogisk leder og foresatte har en samtale hvor de i fellesskap gjennomgår hvilke opplysninger som skal deles med skolen
 • Barnet får uttale seg om sine tanker og følelser rundt skolestart
 • Barnehagen og skolen møtes for å utveksle informasjon om barnet
 • Barnehagen melder fra til skolen i henhold til gjeldende rutiner om barn som har et tilrettelagt tilbud i barnehagen og som også vil trenge det i skolen
 • Skolen inviterer til besøksdag på skolen og SFO
 • Barnehagen tar initiativ til å besøke Høvik skole og SFO 

HER kan du lese mer om overgangen mellom barnehage og skole i Lier Kommune.