Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Heddeveien FUS barnehage

Avdelinger

Gul gruppe
Pedagogisk leder:
Line
Tlf: 916 54 674/902 64 836
gul.heddeveien@bhg.no
Grønn gruppe
Pedagogisk leder:
Thelma
Tlf: 917 78 950
gronn.heddeveien@bhg.no
Rød gruppe
Pedagogisk leder:
Benedikte
Tlf: 919 13 878
rod.heddeveien@bhg.no
Blå gruppe
Pedagogisk leder
Mona
Tlf: 916 54 678
bla.heddeveien@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ann-Kristin

Daglig leder

Line

Pedagogisk leder

GUL gruppe

Line brenner for at alle barn skal oppleve glede og mestring i fysiske aktiviteter og sosiale samspill. Line har en sterk tilstedeværelse med mye latter glede.

Catherine

Barnehagelærer

GUL gruppe 

Catherine har en genuine interesse for hver enkelt barn og deres familie. Hun utvikler barnas nysgjerrighet og lekelyst, og bruker barnas interesse for å utvikle spennede aktiviteter.

Arne

Pedagogisk medarbeider 

GUL gruppe

Arne er en raus kar og sammen med han får du smil, latter og glede. Han trives med, og ser viktigheten i gode lekemiljø for vekst, modning og utvikling hos barn.

Camilla

Pedagogisk leder 

RØD gruppe

Camilla brenner for å ta med barna ut i naturen. Der endevender de skogen sammen på jakt etter insekter, sopp og skatter. Camilla jobber for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Hun tar med barna på undring gjennom barnehagedagen. Camilla er aktiv, engasjert og oppfinnsom- bedre på å klatre i trær enn å rydde luer og votter.

Agnieszka

Pedagogisk medarbeider

GUL gruppe

Agnieszka fokuserer på læring gjennom lek. Hun er en trygg voksen med stor tålmodighet. Agnieszka er en god lytter og bruker barnas interesser til daglige aktiviteter.

Ylva

Pedagogisk medarbeider

GUL gruppe

Ylva er veldig glad i musikk og dans.   Hun blir alltid veldig glad om hun ser noen barn bevege seg til musikk. 
Ylva synes at det er viktig å holde aktivitetene oppe, aller helst på en morsom måte. Det å se barna har det gøy er betryggende for Amalie, for da vet hun at de selv er trygge her. 
Ylva er hjelpsom og alltid på tilbudssiden både for små og store.

Brit

Pedagogisk medarbeider

GUL gruppe

Thelma

Pedagogisk leder  

GRØNN gruppe

Thelma er opptatt av å være en omsorgsfull voksen der hun setter søkelys på å skape trygghet, trivsel og glede i møte med barna. Hun er også opptatt av å skape gode relasjoner både med barn og foresatte.

Trude

Pedagogisk medarbeider 

RØD gruppe 

Trude er opptatt av, og møter alle barn med omsorg. Hun sørger for å gi barna trygghet, samt skaper gode relasjoner i barnehagen. Hun stortrives med både store og små, og hun bidrar med kreative aktiviteter som musikk og forming. 

Lin

Pedagogisk medarbeider

RØD gruppe

Lin er raus og inkluderende, og opptatt av å se hvert enkelt barn.
Lin er kreativ og tar barna med på forskjellige kreative prosesser. Hun er glad i musikk og drar gjerne frem gitaren til sang, dans, lek og læring.

Oda

Pedagogisk leder

RØD gruppe

Joana

Fagarbeider 

GRØNN gruppe

Joana er en god og trygg voksen med godt humør. Hun liker seg best i lek sammen med barna, høyt fokus på barnas trivsel. Hun er opptatt av å gi barna gode dager som byr på moro,lek,læring og glede.

Håvard

Pedagogisk medarbeider 

GRØNN gruppe

Håvard brenner for fysisk aktivitet. Han vil gi barna en arena til å utvikle samspill, læring, fellesskap og glede gjennom idrettsaktiviteter. Håvard er positiv og energisk, noe som smitter over på alle barna rundt han. Det er viktig for Håvard at alle har venner i barnehagen, og jobber for å skape gode relasjoner på gruppen.

Helge

Pedagogisk medarbeider

RØD gruppe

Thomas

Pedagogisk medarbeider     

GRØNN gruppe

Thomas er en varm og inkluderende omsorgsperson for både barna og kollegaene sine.

Han er opptatt av barns utvikling gjennom mestring og bevegelse, og det å kunne bruke nærmiljøet som arena for lek og læring. 

Mona

Pedagogisk leder

BLÅ gruppe

NK & CLASS-ressursperson

Mona har et ekstra hjerte for skolestarterne. Hun har fokus på at de eldste barna skal opparbeide selvstendighet og trygghet nok til å møte nye utfordringer. Det er også viktig for Mona at gode og trygge relasjoner barn-voksen og barn-barn fører til at man blir den beste utgaven av seg selv. 

Amalie

Pedagogisk medarbeider

GRØNN gruppe

Amalie

BLÅ gruppe

Barnehagelærer

For Amalie er det viktig at alle barn blir sett hver dag. Hun inkluderer barna i leken og i fellesskapet og hun gir de muligheten til å medvirke.                  Amalie er trygg og rolig i møtene med barna.

Sindre

Pedagogisk medarbeider

BLÅ GRUPPE

Siv

Utfører av spesialpedagogisk arbeider

Siv jobber aktivt med å legge til rette for god lek og at alle barna skal utvikle god lekekompetanse. Hun er opptatt av å skape verdifulle lesestunder og har ofte en sang på lur.

Aimee

Utfører av spesialpedagogisk arbeid

Aimee har fokus på å tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Hun er opptatt av å gi barna ekstra støtte, slik at de mestrer hverdagen i barnehagen og føler seg inkludert i fellesskapet.

Anette

Barn & ungdomsarbeider

GRØNN gruppe

Anette er en kreativ sjel og tar med seg barna inn i mange kreative prosesser. Anette er positiv og ei dame med stor stå på vilje og alltid et nytt prosjekt på gang! Med sin tilstedeværelse og sitt gode humør er Anette en trygg voksen for barna.