Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Ann-Kristin Viken Eklund
91 72 82 55
E-post

Velkommen til Heddeveien FUS barnehage

Avdelinger

Gul gruppe
Pedagogisk leder:
Line
Tlf: 916 54 674
gul.heddeveien@bhg.no
Grønn gruppe
Pedagogisk leder:
Kristine
Tlf: 917 78 950
gronn.heddeveien@bhg.no
Rød gruppe
Pedagogisk leder:
Camilla
Tlf: 919 13 878
rod.heddeveien@bhg.no
Blå gruppe
Pedagogisk leder
Mona
Tlf: 916 54 678
bla.heddeveien@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Ann-Kristin

Daglig leder

Line

Pedagogisk leder

GUL gruppe

Line brenner for at alle barn skal oppleve glede og mestring i fysiske aktiviteter og sosiale samspill. Line har en sterk tilstedeværelse med mye latter glede.

Thelma

Pedagogisk leder  (foreldrepermisjon)

GUL gruppe

Thelma er opptatt av å være en omsorgsfull voksen der hun setter søkelys på å skape trygghet, trivsel og glede i møte med barna. Hun er også opptatt av å skape gode relasjoner både med barn og foresatte.

Catherine

Barnehagelærer

GUL gruppe 

Catherine har en genuine interesse for hver enkelt barn og deres familie. Hun utvikler barnas nysgjerrighet og lekelyst, og bruker barnas interesse for å utvikle spennede aktiviteter.

Mira

Pedagogisk medarbeider

GUL gruppe

Mira er opptatt av friluftsaktiviteter som utfordrer til grovmotoisk utviklig. Hun har stort fokus på omsorg, læring, lek og humor ute i det fri. Mira er positiv og et fint tilskudd gjengen.

Arne

Pedagogisk medarbeider 

GUL gruppe

Arne er en raus kar og sammen med han får du smil, latter og glede. Han trives med, og ser viktigheten i gode lekemiljø for vekst, modning og utvikling hos barn.

Kaja

Pedagogisk medarbeider

GUL gruppe

Kaja brenner for god omsorg slik at barna har trygge rammer å utvikle seg i. Hun har også et stort fokus på læring gjennom lek og humor. Det beste hun vet er når barna er i godt samspill med hverandre og de voksne.

Trude

Pedagogisk medarbeider 

RØD gruppe 

Trude er opptatt av, og møter alle barn med omsorg. Hun sørger for å gi barna trygghet, samt skaper gode relasjoner i barnehagen. Hun stortrives med både store og små, og hun bidrar med kreative aktiviteter som musikk og forming. 

Camilla

Pedagogisk leder 

RØD gruppe

Camilla brenner for å ta med barna ut i naturen. Der endevender de skogen sammen på jakt etter insekter, sopp og skatter. Camilla jobber for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Hun tar med barna på undring gjennom barnehagedagen. Camilla er aktiv, engasjert og oppfinnsom- bedre på å klatre i trær enn å rydde luer og votter.

Sara

Barn og ungdomsarbeider 

RØD gruppe

Sara har stort fokus på barnas følelser, og jobber for at alle barna skal få ivaretatt både det fysiske og mentale i seg. Hun legger til rette for lærerike aktiviteter som yoga, samlinger om følelser og rollelek. Sara sørger med dette for å styrke barnas forståelse for følelser.

Kristine

Pedagogisk leder 

GRØNN Gruppe 

Kristine er opptatt av at alle barn skal bli sett og anerkjent. Hun fokuserer på at alle barna skal oppleve trygghet, trivsel, glede og mestring i barnehagen. 
Kristine har fordypning i mat og måltidspedagogikk og verdsetter gode, verdifulle og læringsrike måltid.
Savina

Barnehagelærer

GRØNN gruppe

Savina er opptatt av å skape et godt og vennskapelig miljø, hvor barna kan utvikle seg og skape hverdagsmagi. Å se og høre hvert barn, er viktig for Savina. I tillegg til å gi gode minner ut livet.

E Sing

Pedagogisk medarbeider 

GRØNN gruppe

Esing er positiv, raus og trygg. Hos henne finner du alltid ett varmt smil og en god klem.
Esing har fokus på sosial kompetanse og søker det beste i hvert enkelt barn.
Hun er kreativ og har alltid spennende formingsprosjekt sammen med barna.

Joana

Fagarbeider 

GRØNN gruppe

Joana er en god og trygg voksen med godt humør. Hun liker seg best i lek sammen med barna, høyt fokus på barnas trivsel. Hun er opptatt av å gi barna gode dager som byr på moro,lek,læring og glede.

Torill

Pedagogisk medarbeider 

RØD gruppe

Torill liker å skape fortrolighet og trygghet for barna. Er opptatt av hvordan barn og voksne kommuniserer med hverandre, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Liker særlig godt å gi barna innsikt i hvordan løse utfordringer for å ha et godt sampill.

Håvard

Pedagogisk medarbeider 

GRØNN gruppe

Håvard brenner for fysisk aktivitet. Han vil gi barna en arena til å utvikle samspill, læring, fellesskap og glede gjennom idrettsaktiviteter. Håvard er positiv og energisk, noe som smitter over på alle barna rundt han. Det er viktig for Håvard at alle har venner i barnehagen, og jobber for å skape gode relasjoner på gruppen.

Thomas

Pedagogisk medarbeider     

GRØNN gruppe

Thomas er en varm og inkluderende omsorgsperson for både barna og kollegaene sine.

Han er opptatt av barns utvikling gjennom mestring og bevegelse, og det å kunne bruke nærmiljøet som arena for lek og læring. 

Mona

Pedagogisk leder

BLÅ gruppe

NK & CLASS-ressursperson

Mona har et ekstra hjerte for skolestarterne. Hun har fokus på at de eldste barna skal opparbeide selvstendighet og trygghet nok til å møte nye utfordringer. Det er også viktig for Mona at gode og trygge relasjoner barn-voksen og barn-barn fører til at man blir den beste utgaven av seg selv. 

Amalie

Barnehagelærer

BLÅ gruppe

Amalie er opptatt av den positive påvirkningen naturen har for barnas utvikling, både fysisk og mentalt. Hun har fokus på å møte alle barn som en trygg og støttende voksen i deres utforsking, og ønsker å gi barna muligheten til å kjenne gleden av å mestre nye utfordringer. 

Agnieszka

Pedagogisk medarbeider

BLÅ gruppe

Agnieszka fokuserer på læring gjennom lek. Hun er en trygg voksen med stor tålmodighet. Agnieszka er en god lytter og bruker barnas interesser til daglige aktiviteter.

Sindre

Pedagogisk medarbeider

BLÅ GRUPPE

Siv

Utfører av spesialpedagogisk arbeider

Siv jobber aktivt med å legge til rette for god lek og at alle barna skal utvikle god lekekompetanse. Hun er opptatt av å skape verdifulle lesestunder og har ofte en sang på lur.

Aimee

Utfører av spesialpedagogisk arbeid

Aimee har fokus på å tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Hun er opptatt av å gi barna ekstra støtte, slik at de mestrer hverdagen i barnehagen og føler seg inkludert i fellesskapet.

Anette

Barn & ungdomsarbeider

GRØNN gruppe

Anette er en kreativ sjel og tar med seg barna inn i mange kreative prosesser. Anette er positiv og ei dame med stor stå på vilje og alltid et nytt prosjekt på gang! Med sin tilstedeværelse og sitt gode humør er Anette en trygg voksen for barna.