Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsingsområdet: Egenledelse i lek og læring

                             

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig over tid. 

Alle Fus barnehager har over flere år vært med i et satsningsprosjekt som heter "egenledelse i lek og læring". Gjennom disse årene har daglig leder, pedagogiske ledere og assistenter deltatt på kurs og fått mer kunnskap om hvordan barn kan bruke en rekke mentale verktøy når de løser sine dagligdase utfordringer.

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det : 

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas
egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for
sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for
ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan
oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og
sammen med andre" (Rammeplanen 2017)

I Jar FUS barnehage setter vi av god tid til at barna får utfolde seg i lek. Vi har også fokus på at det fysiske rom skal være inspirerende og innby til god lek.  Leken utvikler barns egeledelsesevne, og førskolealder er den perioden der stimulering av egenledleseferdigheter har aller størst effekt på hjernen. Forskning tyder på at rolleleken er blandt de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse. 

 Egenledleseshjulet viser hva barn lærer i leken:

         

Hos oss kommer leken først!