Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kompetanseutvikling - Barnet først

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.


Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har
tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges av
forskningen. Vi er valgt ut som en av barnehagene i denne kompetanseutviklingen. Og vi er godt i gang med prosjektet Barnet først.  

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige
arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget
støttemateriell for arbeid på avdelingene.