Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Jar FUS barnehage

Hverdagsmagi

Jar FUS barnehage har et stabilt, dyktig og engasjert personale med mye humor og glede. De er glødende, skapende og tilstedeværende medarbeidere med sterk faglig kompetanse og lite sykefravær. Vi er i år med i Barnet først som foruten å være FUS slagord, også er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene (se kompetanseutvikling - barnet først under meny)

Vår visjon: Sammen gir vi barnedommen verdi - lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Vi ser på barn som unike, de blir behandlet med respekt, blir sett og hørt, og de skal føle at de er betydningsfulle. Sammen skaper vi hverdagsmagi. Vi setter av god tid til lek, og barna møter et fysisk miljø som inspirerer til lek og læring både inne og ute. Hos oss kommer barnet først. 

Vi er 5 menn og 11 kvinner. 2 pedagoger på hver avdeling. Vi har utarbeidet et varmt og inkluderende miljø mellom barn, foreldre og personalet. Vi jobber daglig med barnas trivsel, utvikling, vennskap og relasjoner. Vi har i mange år scoret høyt på brukerundersøkelser og har et meget godt omdømme.

 

                                                                     

Søk barnehageplass

Avdelinger

Trollskogen
Pedagogisk leder:
Håvard Flø og Karin Kleven
Tlf: 90842241
trollskogen.jar@bhg.no
Dovrehallen
Pedagogisk leder:
Cathrine Seljeflot-Martens og Stian Borge Kühn
Tlf: 90862609
dovrehallen.jar@bhg.no
Kongsgården
Pedagogisk leder:
Henriette Hesselberg-Meyer og Rasmus Hemgren
Tlf: 90861060
kongsgarden.jar@bhg.no