Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldreundersøkelsen 2019 og 2020

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nasjonal foreldreundersøkelsen for barnehager, som vi deltar på hvert år. I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barns trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehagen.

I Lena FUS barnehage bruker vi foreldreundersøkelsen som et verktøy i vår egen kvalitetsutvikling, og den gir oss viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet.

Foreldrene skårer barnehagen fra 1 til 5, hvor 1 er lite fornøyd og 5 er veldig fornøyd.

Resultat for Lena FUS barnehage i 2019 og 2020 var 4,7: