Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

Tilvenning i Lena FUS barnehage

Tilvenningen her hos oss er forankret i nyere forskning om trygg tilknytning. Vi mener at foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden er nøkkelen til trygghet for barnet. Når barnet deres starter i barnehagen ønsker vi at en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at dere deltar aktivt, vil dere bli godt kjent med personalet og andre barn. Dere får en kontaktperson som har ansvaret for å følge opp barnet deres og dere den første tiden i barnehagen. 

Barn er ulike med ulike behov. Tilvenningsperioden er den første tiden på ny avdeling eller det første møtet med barnehagelivet, og vi ønsker å tilpasse oss deres barn så langt det lar seg gjøre. De første dagene er fokuset å bli kjent med små og store, og barnehagens fysiske miljø inne og ute.

Den første dagen vil barn og foreldre møte opp i barnehagen til et avtalt tidspunkt og ha en kort dag i barnehagen. Foresatte skal være i barnehagen med barnet hele tiden. De neste dagene av tilvenningen avtaler vi med hver enkelt av dere for å organisere og tilrettelegge tilvenningen basert på barnets behov.

Vi ønsker å fremme et godt samarbeid og det er barnehagen og personalet som har ansvaret. Du kan forvente at vi skal ta oss god tid til barnet ditt og deg, at vi hilser, viser at vi er tilstede og viser glede over å se dere.