Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Litt om oss

I Lena FUS barnehage har vi gitt barnehagealderen en egen status. Den har en unik verdi og vi vil berike barndommen hos hvert enkelt barn. Vi har alltid barna i fokus - de er BEST!

Hverdagen vår preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale, som sammen gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek og omsorg i et trygt miljø, får barn utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Sammen skaper vi en minnerik barndomstid fylt med gylne øyeblikk.

Hverdagsmagi

En pappeske kan være et romskip og en pinne et glinsende sverd. Barnas indre univers er et magisk sted, og barna er små oppdagelsesreisende.

Hvordan vi leker i Lena FUS barnehagen er den store forskjellen. Vi ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi svar. Vi kaller det hverdagsmagi. «Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling» - Rammeplanen.

Vennskap

Noen holder mamma og pappa hardt i hånden, mens andre løper jublende bort til klatrestativet. Barnehagen er for barna et førsteinntrykk av verden og menneskene i den.

Å skape vennskap er noe av det viktigste for oss i Lena FUS. Det skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Vi lærer gjennom lek hvordan vi skal forholde oss til hverandre, og unngå mobbing og erting. Å ha en venn skaper glade barn, og derfor skal alle ha en venn! 

Språk

Språk er det viktigste redskap vi har for komme i kontakt med andre mennesker og for å organisere og systematisere våre erfaringer. Når barn lærer språk, lærer de rett og slett grunnlaget for å lære!

I Lena FUS barnehage stimuleres barns språk igjennom barnehagehverdagen, i alle dagligdagse aktiviteter og i alle situasjoner.  Vi har et stort språkfokus!

Mat

Barn skal hoppe og sprette, leke og lære, klatre og grave, le og ha det gøy, vokse og utvikle seg. Da må de ha riktig mat.

I Lena FUS barnehage ønsker vi å skape matglede, og gjennom erfaring og forskning har vi utviklet et variert kosthold basert på gode, rene råvarer. Vi har utarbeidet vårt eget matkonsept med egne oppskriftshefter.

Vi server frokost, lunsj og ettermiddagsmat hver dag i barnehagen. Lunsjen består av variert varmmat, med fokus på gode og sunne råvarer. Vi har ingen kokk, men bruker måltidet som en pedagogisk arena hvor muligheten for læring er uendelige. 

 Turer og uteaktivitet 

Forskning viser at lek, turer og opphold i naturen har stor verdi for barnsutvikling. Videre stimulerer naturen til fysisk aktivitet og lek som bidrar til motoriske- og sosiale ferdigheter. 

I Lena FUS barnehage ønsker vi å skape turglede, og la barna få mulighet til å oppleve alt det positive nærmiljøet har å tilby. Vi er ofte på turer, både stor og små.

I Lena FUS barnehage møter barna:

  • Ansatte med kompetanse, glød, engasjement og tilstedeværelse
  • Ansatte som skaper trygge, morsomme og spennende dager for barna
  • Ansatte tilrettelegger slik at barna møter utfordringer og opplever mestring
  • Ansatte som inkluderer barna i planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • Ansatte som har lekekompetanse og forstår lekens betydning