Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Satsningsområde - Språk og språkmiljø

Språk og språkmiljø

Lena FUS barnehage har et stort fokus på språk og språkmiljø. Vi mener at barns språk- og språkutvikling er vår viktigste oppgave. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere og samhandle med andre, tilegne seg kunnskap, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Barna i Lena FUS barnehage skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø.

Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Hos oss gir et godt språkmiljø rom for at barn kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere sammen med andre barn og ansatte.

I tillegg gir leken barna mer enn glede og sosialt fellesskap, den er også en viktig arena for språk og begrepslæring. Lek gir barn erfaringer med å bruke språk i samhandling med andre. Den gir barn erfaringer med å samtale og samarbeide med andre. Videre gir den erfaringer med fortelle, forklare, forhandle, og argumentere for egne ideer.  Leken bidrar til at barn fantaserer og forestiller seg hendelser, situasjoner og aktiviteter. Hos oss kommer leken først og de ansatte deltar aktiv i lek og bidrar for å hele tiden videreutvikle den.

 

Målsetning for Lena FUS barnehage er at:

  • Barn skal uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer.
  • Barn skal bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og danne vennskap.
  • Barn skal videreutvikle begrepsforståelse og ordforråd.
  • Flerspråklige barn skal få videreutvikle sin språkkompetanse på alle sine språk.