Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Lena FUS barnehage

Lena FUS barnehage as

Velkommen til Lena FUS barnehage.

Lena FUS barnehage holder til i nye lokar i Lena Sentrum. Vi har fem avdelinger og ei utegruppe.

I Lena FUS barnehage har vi gitt barnehagealderen en egen status. Den har en unik verdi og vi vil berike barndommen hos hvert enkelt barn. Vi har alltid barna i fokus - de er BEST!

Hverdagen vår preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale, som sammen gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek og omsorg i et trygt miljø, får barn utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Sammen skaper vi en minnerik barndomstid fylt med gylne øyblikk.

I Lena FUS barnehage er personalets faglige og personlige kompetanse barnehagens viktigste ressurs og forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek og læring.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Smia
Avdelingsleder:
Anders Haugen og Heidi Montgomerie
Tlf: 91624262
smia.lena@bhg.no
stall
Avdelingsleder:
Heidi Svingen
Tlf: 91624267
stall.lena@bhg.no
Snekkerboden
Avdelingsleder:
Victoria G. Johansen og Line Brodshaug
Tlf: 91624265
snekkerboden.lena@bhg.no
Sætra
Avdelingsleder:
Mari Børstad og Nina Skartsetherbakken
Tlf: 91624264
setra.lena@bhg.no
Stabburet
Avdelingsleder:
Catrine Myrvang og Espen Snipstad
Tlf: 91624263
stabburet.lena@bhg.no