Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lena FUS barnehage

Lena FUS barnehage as

Velkommen til Lena FUS barnehage.

Lena FUS barnehage holder til i fine lokaler i Lena Sentrum. Vi har fem avdelinger og ei utegruppe.

I Lena FUS barnehage har vi gitt barnehagealderen en egen status. Den har en unik verdi og vi vil berike barndommen hos hvert enkelt barn. Vi har alltid barna i fokus - de er BEST!

Hverdagen vår preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale, som sammen gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek og omsorg i et trygt miljø, får barn utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Sammen skaper vi en minnerik barndomstid fylt med gylne øyblikk.

I Lena FUS barnehage får barn oppleve mestring, inkludering og deltagelse, og de utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at de har et godt grunnlag for å trives på skolen og lykkes i utdanningsløpet.

I Lena FUS barnehage møter barna:

  • Ansatte med kompetanse, glød, engasjement og tilstedeværelse
  • Ansatte som skaper trygge, morsomme og spennende dager for barna
  • Ansatte tilrettelegger slik at barna møter utfordringer og opplever mestring
  • Ansatte som inkluderer barna i planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • Ansatte som har lekekompetanse og forstår lekens betydning

     

Søk barnehageplass

Avdelinger

Smia
Avdelingsleder:
Heidi Svingen
Tlf: 91624267
smia.lena@bhg.no
Stall
Avdelingsleder:
Victoria G. Johansen
Tlf: 91624265
stall.lena@bhg.no
Snekkerboden
Avdelingsleder:
Catrine Myrvang og Anders Haugen
Tlf: 91624262
snekkerboden.lena@bhg.no
Sætra
Avdelingsleder:
Mari Børstad
Tlf: 91624264
setra.lena@bhg.no
Stabburet
Avdelingsleder:
Nina Skartsetherbakken og Heidi Brudeli
Tlf: 91624263
stabburet.lena@bhg.no