Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
3-5 år fra 04.06.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Terje Engesveen
90 87 09 50
E-post

Velkommen til Lena FUS barnehage

Avdelinger

Smia
Avdelingsleder:
Catrine Myrvang
Tlf: 91624262
smia.lena@bhg.no
91624268
Stallen
Avdelingsleder:
Victoria Gjærviken
Tlf: 91624267
stall.lena@bhg.no
Snekkerboden
Avdelingsleder:
Heidi Svingen
Tlf: 91624265
snekkerboden.lena@bhg.no
Sætra
Avdelingsleder:
Mari Børstad
Tlf: 91624264
setra.lena@bhg.no
Stabburet
Avdelingsleder:
Fabian Løken Ringvold
Tlf: 91624263
stabburet.lena@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Fabian Løken Ringvold

- Pedagogisk leder -

Utdanning:

Barnehagelærer

Atle Nordtømme

-Barnehagelærer-

Utdanning:

Barnehagelærer

Line Brodshaug

- Fagleder - 

Utdanning: Barnehagelærer, Videreutdanning i Spesialpedagogikk og Språk og språkutvikling. 

"Jeg er opptatt av barns språk og språkutvikling og betydningen dette har for relasjoner, lek og samspill. Alle barn skal ha en hverdag fylt av magiske øyeblikk"

Nina Skartsetherbakken

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Barnehagelærer

"For meg er det viktig å ha en trygg relasjon til barna, slik at alle barn blir sett og hørt. Jeg er opptatt av å gi barna gode opplevelser og erfaringer på flere arenaer"

Catrine Myrvang

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Barnehagelærer, Videreutdanning i veiledning

"Jeg brenner for et godt foreldresamarbeid, med god dialog og informasjon ut til foreldre. Er opptatt av et samhold i barnegruppen, hvor alle har noen å leke med, hvor de lærer å samarbeide og det å kunne takle ulike sosiale situasjoner"

Mari Børstad

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Barnehagelærer, Videreutdanning i Spesialpedagogikk 

"Det som er viktig for meg med å jobbe i barnehagen er å dele glede, gi omsorg, de gylne øyeblikkene, leke og undring sammen med barna. Det å vite at en er en viktig person for barna og foreldrene gir motivasjon og glede"

Victoria G. Johansen

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Barnehagelærer

"For meg er det viktig at barna opplever meg som trygg og tilstedeværende. Jeg er opptatt av å utforske, leke og undre meg med barna slik at vi sammen lager en god barnehagehverdag"

Heidi Brudeli

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Bachelor i Pedagogikk, Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 

"Jeg synes det viktigste med å jobbe i barnehage, er å bidra til utviklingen av å skape robuste barn og se deres utvikling. I tillegg er det å se barna, oppleve undring, hverdagsmagi, glede og mestring hver eneste dag noe av det fineste og beste med jobben min"

Heidi Svingen

- Pedagogisk leder -

Utdanning: Bachelor i Barnevernspedagogikk, videreutdanning i Småbarnspedagogikk

"Det viktigste for meg er relasjonen til barnet og det vi deler av undring, mestring, motgang og gleder"

Espen Snipstad

- Barnehagelærer -

Utdanning: Barnehagelærer

"Barna skal få være aktive deltakere i egen hverdag. Alltid sette barnet først og alltid ha fokus på barnas beste"

Kristine Halvorsen

- Barnehagelærer-

Utdanning: Barnehagelærer

"Trivelig hverdag med engasjement, omsorg, smil, lek og mestring er viktig for alle. Nærmere enn smilet kommer vi ikke hverandre – i det sier vi hva ord ikke kan"

Elin Nicolaysen

- Barn- og ungdomsarbeider -

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

"Jeg vil være en trygg voksen som barna alltid kan komme til. Jeg vil hjelpe og oppmuntre barna til å bli selvstendige"

Anna Øfstås

- Fagarbeider -

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

"Det beste med å jobbe i barnehage er å være med å støtte og forberede små mennesker til å mestre resten av livet. Det beste er å kunne glede seg sammen med barna og ha det gøy"

Runar Hellum

- Pedagogisk medarbeider -

"Jeg er en konsekvent og forutsigbar mann som gir barna masse av kjærlighet og trygghet"

Thorstein Nereng

- Barn- og ungdomsarbeider -

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

"Jeg er glad i barn og vil at de skal ha det bra. Jeg er opptatt av barns utvikling og trivsel"

Marianne Nygård

- Barn- og ungdomsarbeider -

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

"For meg er det viktig å skape en god relasjon til alle barna, siden dette skaper trivsel, læring og et godt miljø. Alle barn skal bli sett, hørt og anerkjent i hverdagen da dette er viktig for alle barns psykiske og fysiske helse"

Vilde G. Evensen

- Barn- og ungdomsarbeider -

Utdanning: Barn- og ungdomsarbeider

"Det er viktig for meg å ha gode relasjoner til barna, slik at de føler trygghet. Alle barn skal bli sett og hørt"

Sadije Shala

- Pedagogisk medarbeider -

"Jeg er en trygg, stabil, kjærlig og omtenksom voksen med vilje til å lære både med og av barna. For meg er det viktig at barn føler seg like verdifulle som alle rundt seg"

Trine Thomassen

- Pedagogisk medarbeider -

"Jeg ønsker å være en tilstedeværende voksen som alltid er tilgjengelig for barna. Jeg er opptatt av å ha gode relasjoner til alle barn slik at de skal ha en trygg hverdag i barnehagen"

Liv Beck

- Pedagogisk medarbeider -

"Viktig for meg i arbeid med barn er trygghet, omsorg, tilgjengelige voksne og alltid ha et fang. Barnas utvikling av språk, empati og vennskap"

 

Maria Arroyo

- Pedagogisk medarbeider -

"Å la barn bli sett og hørt uansett kjønn og bakgrunn slik at de får best mulig start og er rustet til videre utvikling. Og la de få føle mestring på deres premisser slik at selvtilliten styrkes og unngå press som samfunnet kan gi"

Stine Olsby

- Pedagogisk medarbeider -

"Det som er viktig for meg er å møte alle barna med smil og åpne armer, gi omsorg og trygghet. Alle barn skal være en del av et positivt miljø hvor de blir sett, hørt og anerkjent"

Rukmone Gashi

- Kjøkkenassistent -

"Jeg er veldig glad for å jobbe i barnehage. Jeg liker å lage god og sunn mat for barna i barnehagen"

Terje Engesveen

-Daglig leder- 

Utdanning:

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning i organisasjon og ledelse, økonomi og Juss. Sertifisert relasjonsleder gjennom Spurkeland akademiet. 

"Barnet først oppsummerer meg som leder i barnehagen. Det er viktig at jeg legger til rette for ansatte slik at de mestrer og utvikler seg i sin jobb, som dernest blir et kvalitativt tilbud for barna. Barna skal være trygge, trives og utvikle seg i vår barnehage slik at de blir den beste utgaven av seg selv"

Ida Cecilie Tømte

-Støttepedagog-

Utdanning: