Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:15 - 17:00

 Daglig leder

Bente Lund
91 00 45 79
E-post

Velkommen til Lillohagen FUS barnehage

Avdelinger

Sommerfugl
Pedagogisk leder
Sara
Tlf: 915 46 352
sommerfugl.lillohagen@bhg.no
Nøtteliten
Pedagogiske leder
Alicja
Tlf: 915 42 462
notteliten.lillohagen@bhg.no
Tusenbein
Pedagogisk leder
Monica
Tlf: 916 47 802
tusenbein.lillohagen@bhg.no
Blåfugl
Pedagogiske ledere
Michelle & Marlen
Tlf: 915 46 540
blafugl.lillohagen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Michelle

Pedagogisk leder

BLÅFUGL

Michelle er pedagogisk leder med fordypning i småbarnspedsgogikk. Hun har jobbet i Lillohagen i 5år, og har sitt første barnehageår på storebarnsavdeling i år. Michelle er opptatt av at alle barna skal bli sett, hørt og føle seg inkludert i barnegruppen slik at ingen faller utenfor i lek eller i det sosiale.
Marlen

Pedagogisk leder

BLÅFUGL

Marlen jobber som pedagogisk leder på dispensasjon dette barnehageåret. Hun har jobbet i Lillohagen i 6 år, og er opptatt av å hjelpe barn med å sette ord på følelser. Marlen ser viktigheten av god lek og trivsel i barnegruppen og jobber for dette hver dag.
Elias

Barnehagemedarbeider
BLÅUGL

Helene

Barnehagmedarbeider

BLÅFUGL

Monica

Pedagogisk leder

TUSENBEIN

Mia

Dramapedagog

TUSENBEIN

Priscilla

Barnehagemedarbeider

TUSENBEIN

Sara

Pedagogisk leder

SOMMERFUGL

Ania

Barne- og ungdomsarbeider

SOMMERFUGL

Ania har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og er i tillegg utdannet innen journalistikk og kosmetolog. Hun har jobbet i Lillohagen FUS barnehage siden 2017. Ania er veldig glad å være ute med barna, danse til musikk og formidle historier gjennom bøker.
Rosmond

Barnehagemedarbeider

SOMMERFUGL

Oline

Barnehagemedarbeider

SOMMMERFUGL

Alicja

Pedagogisk leder

NØTTELITEN

Alicja er utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har 7 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, og er opptatt av gode relasjoner, tilstedeværelse og barnas trygghet. Alicja liker veldig godt å utforske kreative aktiviteter sammen med de minste barna.
Júlía

Barnehagemedarbeider

NØTTELITEN

Saumiya

Barnehagemedarbeider

NØTTELITEN

Tina

Daglig leder

Tina har nesten 20 års erfaring fra barnehage, de fem siste årene som daglig leder i FUS. Tina har vært i Lillohagen siden november 2021, i tillegg til er hun daglig leder i Smedbakken FUS barnehage. Tina er utdannet førskolelærer ved Høyskolen i innlandet, med fordypning i organisasjon og ledelse. Tina har i tillegg en bachelor innen Organisasjonspsykologi og har fullført nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved BI. Nå er hun i gang med studiet Jus for ledere ved BI, ved siden av daglig leder jobben. Tina jobber for å samle, støtte, veilede og utfordre sine team for å få frem det beste i alle ansatte. Slik bygges barnehagens kvalitet og kapasitet. Tina mener dette sammen med relasjonsbygging og tillit er viktige brikker for økt kvalitet og en god barnehage for både barn, foresatte og ansatte i Lillohagen FUS barnehage.
Mariann

Regionleder

FUS Oslo
Lene
Støttepedagog BLÅFUGL
Carina
Støttepedagog SOMMERFUGL