Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:15 - 17:00

 Daglig leder

Sonja - Marie Thomassen
91 00 45 79
E-post

Velkommen til Lillohagen FUS barnehage

Avdelinger

Sommerfugl
Pedagogisk leder
Sara
Tlf: 915 46 352
sommerfugl.lillohagen@bhg.no
Nøtteliten
Pedagogiske leder
Alicja
Tlf: 915 42 462
notteliten.lillohagen@bhg.no
Tusenbein
Pedagogisk leder
Monica
Tlf: 916 47 802
tusenbein.lillohagen@bhg.no
Blåfugl
Pedagogiske ledere
Michelle & Marlen
Tlf: 915 46 540
blafugl.lillohagen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Sonja - Marie Thomassen

- Daglig leder i Lillohagen FUS.

Utdannet førskolelærer fra Linnè universitetet, avdeling Kalmar, Sverige.

Årsstudium i barns språkutvikling og språklæring på OsloMet.

Michelle

- Pedagogisk leder på Blåfugl

Michelle er pedagogisk leder med fordypning i småbarnspedsgogikk. Hun har jobbet i Lillohagen i 5år, og har sitt første barnehageår på storebarnsavdeling i år. Michelle er opptatt av at alle barna skal bli sett, hørt og føle seg inkludert i barnegruppen slik at ingen faller utenfor i lek eller i det sosiale.

Marlen

- Pedagogisk leder på Blåfugl.

Marlen jobber som pedagogisk leder på dispensasjon dette barnehageåret. Hun har jobbet i Lillohagen i 6 år, og er opptatt av å hjelpe barn med å sette ord på følelser. Marlen ser viktigheten av god lek og trivsel i barnegruppen og jobber for dette hver dag.

Priscilla

- Barnehagemedarbeider på Blåfugl.

Priscilla er glad i formingsaktiviteter og liker å jobbe kreativt med barn.

Elias

- Barnehagemedarbeider på Blåfugl.

Nikolai

- Pedagogisk leder på Tusenbein.

Monica

- Pedagogisk leder på Tusenbein.

Monica har jobbet lenge i barnehage og er dette året pedagogisk leder på disp.

Mia

- Dramapedagog på Tusenbein.

Sara

- Pedagogisk leder på Sommerfugl.

Sara har jobbet i barnehage siden 2017 og tar nå ABLU ved OsloMet for å bli utdannet førskolelærer. Hun jobber dette året som pedagogisk leder på disp. Sara er glad i formingsaktiviteter, utelek og sang. Hun er opptatt av at alle barn skal føle seg sett og verdsatt, og at barna skal føle mestring i barnehagen.
Ania

- Barne- og ungdomsarbeider på Sommerfugl.

Ania har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og er i tillegg utdannet innen journalistikk og kosmetolog. Hun har jobbet i Lillohagen FUS barnehage siden 2017. Ania er veldig glad å være ute med barna, danse til musikk og formidle historier gjennom bøker.

Rosmond

- Barnehagemedarbeider på Sommerfugl.

Rosemond er glad i å tulle og leke med barna.

Carina

- Støttepedagog på Sommerfugl

Alicja

- Pedagogisk leder på Nøtteliten.

Alicja er utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har 7 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, og er opptatt av gode relasjoner, tilstedeværelse og barnas trygghet.

Saumiya

- Barnehagemedarbeider på Nøtteliten.

Saumiya har bachelorgrad i psykologi og jobber som medarbeider. Hun kan bruke mye at utdanningen sin sammen med barna i hverdagen.

Bahareh

Vikar på Nøtteliten

Veronica

- Medarbeider på Nøtteliten.

Veronica er ferdig utdannet barnehagelærer i slutten av Juni.

Joakim

Vikar på huset

Helene

Vikar på huset

Mariann

Regionleder

FUS Oslo