Foreldre og foresatte spiller den viktigste rollen i forhold til å lære barna å regulere egne følelser. I Norge går 85 prosent av ettåringene og 95 prosent av treåringene i barnehage. Derfor spiller barnehagen og du som barnehageansatt en vesentlig rolle i barnas utvikling i årene før skolen begynner. Vi har en viktig jobb, og vi tar dette ansvaret på alvor. 

Barnet først er en kompetanseutvikling som følges av forskning i samarbeid med Universitet i Oslo, i tillegg til å være FUS-barnehagenes slagord og visjon. Kompetanseutviklingen bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. I tillegg utvikler og lærer omsorgspersoner teknikker og egenskaper for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser.

Observasjonsmetoden CLASS har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. CLASS er et valid observasjonsverktøy hvor personalet observerer hverandre for å sikre økt kvalitet.

Barnet først er altså en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte. Treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles og innarbeides i det daglige arbeidet med barna og i samarbeid med gode kollegaer.

Forskningsprosjektet i samarbeid med Universitet i Oslo gjennomføres i barnehageåret 2019/2020.

Etter at forskningsprosjektet er avsluttet skal kompetanseutvikling i CLASS settes i system i alle FUS-barnehagene.

Målet er at alle våre ansatte skal føle seg enda tryggere og mer kompetent og motivert til å utvikle, se og ta vare på barna.