Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygghetssirkelen - Circle of security (COS)

Trygghetssirkelen - Circle of Security (COS) 

Lindeberg FUS barnehage har i flere år jobbet med et utviklingsarbeid rundt tilvenning der tilhørighet og trygghet står sterkt i fokus ved oppstart i barnehagen. Personalet støtter seg til trygghetssirkelen - Circle of Security (COS) i dette arbeidet. Vi ser at barnas tilknytning og utforskertrang er noe som henger sammen. I Lindeberg FUS barnehage legger vi vekt på å ha kompetente voksne som gjennom kunnskap og profesjonell omsorg gir trøst, nærhet og oppmerksomhet for at barna skal føle seg trygge.

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, og vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på når de hører ordet tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg. For eksempel når et barn sitter på fanget og lener seg godt inntil deg og du merker at barnet er trygg på deg og at dere deler gode følelser. Dette er en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser, trøste og å støtte dem i utforskning og lek.

De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang.

Hos oss skal det gå kompetente, lekne og livsglade barn ut av barnehagen som har en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller gjennom å jobbe for at alle barn opplever omsorg, trygghet, å være betydningsfulle for fellesskapet og at deres stemme teller. 

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og en opplevelse av å mestre hverdagen her og nå hos de barna vi er sammen med. Denne mestringsfølelsen, og de gode opplevelsene av å være god nok sammen med varme voksne med god relasjonskompetanse, bidrar til at barnet tar med seg god psykisk helse videre i livet.