Hopp til innhold

Trygghetssirkelen - Circle of security (COS)

Trygghetssirkelen - Circle of Security (COS) 

Lindeberg FUS barnehage har i flere år jobbet med et utviklingsarbeid rundt tilvenning der tilhørighet og trygghet står sterkt i fokus ved oppstart i barnehagen. Personalet støtter seg til trygghetssirkelen - Circle of Security (COS) i dette arbeidet. Vi ser barnas tilknytning og utforskertrang som noe som henger sammen. I Lindeberg FUS barnehage legger vi vekt på å ha kompetente voksne som gjennom kunnskap og profesjonell omsorg gir trøst, nærhet og oppmerksomhet for at barna skal føle seg trygge.

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, og vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med god relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang. Hos oss skal det gå kompetente, lekne og livsglade barn ut av barnehagen med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre resten av livet.