Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Samarbeid - internt og eksternt

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. I følge Barnehageloven skal barnehagen drives i nær forståelse med barnets hjem. Et godt smarbeid mellom foresatte og barnehage har stor betydning for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Et nøkkelord for godt samarbeid er gjensidig og åpen kommunikasjon, både gjennom den daglige kontakten og i mer formaliserte former. I Lindeberg FUS barnehage ønsker vi at foresatte møter et personal som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som forteller fra barnets hverdag. Vi ønsker samtidig at foresatte gir tilbakemeldinger på hvordan barnehagetibudet oppleves. (Ref.: Serviceerklæringene for FUS barnehagene)

Et viktig ledd i barnets utvikling i barnehagen vil være personalets samarbeid med eksterne instanser som har et medansvar for barnets oppvekst og livsvilkår. I barnehagen vil det alltid være barn med behov for spesielle hjelpetiltak og eventulet spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge, oppdage og sørge for nødvendige tiltak som kan støtte opp om barnas utviklig. I Lindeberg FUS barnehage har vi opprettet et internt ressursteam for å sikre dette arbeidet.

Når barnehagen ser behov for å innhente hjelp/råd/veiledning i forhold til enkeltbarn, vil foresatte blir kontaktet på forhånd. Ønsker foresatte selv å ta kontakt med noen av instansene kan man ta direkte kontakt, eller gå via barnehagen. Eksterne samarbeidspartnere kan være; helsestasjon/helsesøster, logoped, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), pedagogisk psykologisk avdeling (PPA), barnevernet, familiesenter, skoler, høyskoler og Lillestrøm kommune.

Som et ledd i arbeidet med eksterne samarbeidspartnere ser barnehagen viktigheten av å synliggjøre hvordan barnehagen jobber med vold, seksuelle overgrep og alvorlige krenkelser av barn. Barnehagen har gode rutiner basert på handlingsplaner utarbeidet av FUS. Dere som foresatte skal kjenne dere trygge på at vår årvåkenhet er like gjeldende for alle omsorgspersoner knyttet til barnet.