Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Siv Monica Eriksmoen
95 30 47 05
E-post

Velkommen til Lindeberg FUS barnehage

Lindeberg FUS barnehage åpnet 26.februar 2007. Vi har plass til 90 barn, og er pr. i dag 20 ansatte. Barnehagen er organisert i aldersdelte grupper. I Lindeberg FUS barnehage fylles hverdagen med gode opplevelser, nærhet, trygghet, forutsigbare rutiner, nysgjerrighet og hverdagsmagi.

Hos oss møter dere engasjerte, omsorgsfulle og tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Vår pedagogiske plattform gjør at vi alltid setter barnet først. Vi er opptatt av at vi skal ha tid og rom for lek og at leken har en egenverdi. Vi har kompetanse innenfor "Egenledelse i lek og læring" og bruker denne kompetansen aktivt i møte med barnas lek. Vi er opptatt av barnehagens rom og jobber kontinuerlig med å tilby barna varierte lekesoner med gode muligheter for lek og læring. Rommene og lekesonene forandres etter barnas interesser og barnegruppens behov. Målet er at vi hele tiden har rom som innbyr til nysgjerrighet, kreativitet, læring og samspill. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne at deres stemme teller og at de har medvirkning i egen hverdag. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Gjennom satsningen vår «FUS SmartMat» skal alle barn i FUS tilbys god og næringsrik mat. Vi vet at barn trenger næringsrik mat for at hodet og kropp skal utvikle seg. I Lindeberg FUS barnehage tilbyr vi sunn og god brødmat med variert pålegg, vi serverer grønnsaker, frukt og melk hver dag. På fredager har vi næringsrik og variert varmmat som kommer levert fra barnehagematen.

Oppstarten i barnehagen skal tilpasses hver enkelt familie og vi jobber med foreldreaktiv tilvenning. Det betyr blant annet at vi bruker kunnskapen fra trygghetssirkelen aktivt i tilvenningen hos oss. Personalet skal gjennom kunnskap og omsorg gi trøst, nærhet og oppmerksomheten som barnet trenger for å føle trygghet i det nye og ukjente. God dialog og et nært samarbeid mellom personalet og foreldre er avgjørende for at barnehagen skal kunne tilrettelegge for barnets beste.

Skolestarterne i Lindeberg FUS barnehage heter Forskerne, de har et skoleforberedende opplegg basert på læring gjennom lek tilpasset det enkelte barnet. Barnehagen har en plan for overgang til skole og samarbeider med alle skoler vi sender barn til.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud som er av høy kvalitet. Gjennom at vi kontinuerlig jobber med kvalitetsskapende arbeid ønsker vi å holde et faglig høyt nivå. Vi velger derfor å bruke mye tid på arbeidsmiljø, relasjonsbygging og personalutvikling. Dette for å heve kvaliteten på arbeidet vårt og tilbudet vi gir barn og foresatte. Vi skal tilby barna en trygg, varm og spennende arena for lek og læring.

Kom gjerne innom oss eller avtal et møte med daglig leder for å få et innblikk i hverdagen vår i Lindeberg FUS barnehage.

Velkommen til oss!

Avdelinger

Forskerne
Pedagogisk leder
Karoline Norbeck/Bente Nordmo
Tlf: 47 47 74 91
karoline.lindeberg@bhg.no/bente.lindeberg@bhg.no
Filosofene Sokrates
Pedagogisk leder
Jannecke Nyborg
Tlf: 47 47 74 92
jannecke.lindeberg@bhg.no
Filosofene Platon
Pedagogisk leder
Nina Holter Teslo
Tlf: 47 47 74 93
nina.lindeberg@bhg.no
Undrerne
Pedagogisk leder
Hilde Lyfjell
Tlf: 47 47 74 94
hilde.lindeberg@bhg.no
Spirene
Pedagogisk leder
Marte L. Kristiansen
Tlf: 47 47 74 95