Hopp til innhold

Lindeberg FUS barnehage

Lindeberg FUS barnehage åpnet 26.februar 2007. Vi har plass til 90 barn, og er pr. i dag 20 ansatte. Barnehagens viktigste kapital er menneskene som jobber her og vi er i dag syv barnehagelærere, tre barne- og ungdomsarbeidere, en spesialpedagog, og sammen med våre dyktige og engasjerte assistenter sørger vi for å gi barna de beste lærings- og utviklingsmuligheter.

I vår barnehage spiller leken en sentral rolle. Vi er opptatt av barnehagens rom og jobber kontinuerlig med å tilby barna varierte lekesoner med gode muligheter for lek og læring. Rommene og lekesonene forandres etter barnas interesser og barnegruppens behov. Målet er å hele tiden ha rom som innbyr til nysgjerrighet, kreativitet, læring og samspill.

Barnehagen er organisert i aldersbestemte grupper, hvor hverdagen fylles med gode opplevelser, nærhet, trygghet, forutsigbare rutiner, nysgjerrighet og hverdagsmagi. Forskerne (skolestarterne) har et skoleforberedende opplegg basert på læring gjennom lek tilpasset det enkelte barnet det siste året i barnehagen. Barnehagen har en plan for overgang til skole og samarbeider med alle skoler vi sender barn til.

Vi utfører regelmessig kvalitetsvurderinger av vårt arbeid og jobber målrettet og strukturert for å tilby barna en trygg, varm og spennende arena for lek og læring.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Siv Monica Eriksmoen
Daglig leder

Tlf: 95 30 47 05
E-post: dl.lindeberg@bhg.no

Avdelinger

Forskerne
Pedagogisk leder
Karoline Norbeck
Tlf: 47 47 74 91
karoline.lindeberg@bhg.no
Filosofene Sokrates
Pedagogisk leder
Jannecke Nyborg
Tlf: 47 47 74 92
jannecke.lindeberg@bhg.no
Filosofene Platon
Pedagogisk leder
Bente Nordmo
Tlf: 47 47 74 93
bente.lindeberg@bhg.no
Undrerne
Pedagogisk leder
Hilde Lyfjell
Tlf: 47 47 74 94
hilde.lindeberg@bhg.no
Spirene
Pedagogisk leder
Nina H. Teslo / Nina M. Wiig
Tlf: 47 47 74 95
nina.lindeberg@bhg.no