Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Kristin Stubban Hygen
40 64 98 86
E-post

Velkommen til Løvehjerte FUS barnehage

Avdelinger

Riddere (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Lillian Egebø og Lena Åmot
Tlf: 45907984
Tulipaner (3 -6 år)
Pedagogisk leder:
Anitha Opstad
Tlf: 40649869
Gullhanen (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Jannecke Schulze
Tlf: 40649875
Fjaler (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Anne- Grethe Mortvedt
Tlf: 45907983
Grim (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Celina O. Myklebust
Tlf: 45907981
Loma (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Linda Rifseim
Tlf: 40649881
Lanta (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Mathilde Volan
Tlf: 45907974
Drager (3-6 år)
Avdelingsleder:
Siri Tangen
Tlf: 40649869

Vis alle

Ansatte

Jannecke Schulze

Pedagogisk leder

Avd. Gullhanen

Jannecke ble ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014, med fordypning i utefag. Hun har tatt utdanningen på deltid mens hun har jobbet i barnehagen.  Jannecke har jobbet ved alle barnehagens avdelinger og hun har vært her siden oppstarten i 2003. Hun er praksislærer for studenter på barnehagelærerutdanningen.

Robert Lunde

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Gullhanen

Han har jobbet i Løvehjerte fra 2013 på alle avdelingene i barnehagen. Robert avla fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i mai 2020.

Ingar Hansen

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Gullhanen

Han har jobbet i barnehage i 12 år, og vært hos oss i Løvehjerte siden våren 2015. Han har jobbet ved alle avdelingene. Ingar avla fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i desember 2018. Han har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis.

Anne Beate Sundstu

Assistent

Avd. Tulipaner

Har jobbe i barnehage siden 1996, og drevet familiebarnehage i 10 år. Begynte i Løvehjerte august 2020. Har planer om å bli barne- og ungomsarbeider.

Fouzia Arman

Assistent

Avd. Kavringen - Lanta

Joinebeb P. Rui

Assistent

Kavringen - Lanta

Hun begynte å jobbe i Løvehjerte august 2020. 

Celina Myklebust

Barnehagelærer

Kavringen - Grim

 Var ferdig utdannet barnevernspedagog våren 2019. Hun begynte å jobbe som barnehagelærer hos oss i  januar 2020. Hun har tidligere hatt praksis i Løvehjerte mens hun utdannet seg til Barne- og ungdomsarbeider. Har planer og å ta videreutdanning i småbarnsped. og barnehagehagepedagogikk.

Anne- Grethe Mortvedt

Barnehagelærer

Avd. Kavringen - Fjaler

. Anne-Grethe har jobbet mange år i barnehage, og kom til Løvehjerte i 2016. Hun avla fagprøven i Barne – og ungdomsarbeider faget i januar 2019. Anne – Grethe har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis.

Anne Halvorsen

Assistent

Avd. Kavringen - Lanta

 Anne har hele tiden jobbet ved vår småbarnsavdeling, hun har vært med fra barnehagen startet opp i 2003. Hun jobber nå 50 % på avdelingen.

Mathilde Volan

Pedagogisk leder

Kavringen - Lanta

Mathilde har jobbet i Løvehjerte siden 2011, på småbarnsavdeling. . Hun fullførte sin barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Hamar våren 2016, med fordypning i de yngste barna i barnehagen. Hun har videreutdanning i veiledning. Mathilde har ved flere anledninger hatt ansvar for elever fra videregående og er øvingslærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Hun er sertifisert CLASS observatør.

Anitha Opstad

Pedagogisk leder

Avd. Tulipaner

Hun var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo i 2009, med fordypning i flerkulturelt arbeid i barnehage. Anitha har jobbet i Løvehjerte siden 2009, på storbarnsavdeling. Anitha har ved flere anledninger hatt ansvar for elever fra videregående og vært praksislærer for studenter på barnehagelærerstudiet.

Lillian Egebø

Pedagogisk leder

Avd. Ridder

Ferdig utdannet førskolelærer i 2002 ved Høgskolen i Agder, med fordypning i norsk. Hun har videreutdanning i veiledning, og er praksislærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Lillian har jobbet i Løvehjerte siden 2005, både på små og storebarn. Hun er sertifisert COS veilder. Hun er stedfortreder for daglig leder.

Metsille Blomquist

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Ridder

Metsille har jobbet i Løvehjerte siden 2007, og har jobbet ved alle avdelingene i barnehagen. Metsille har avlagt fagprøve som Barne- og ungdomsarbeider høsten 2016. Hun har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis.

Linda Rifseim

Pedagogisk leder

Avd. Kavringen - Loma

Linda har jobbet i Løvehjerte siden 2013 som ped.leder på disp. på vår småbarnsavdeling og Gullhanen. Hun har i flere år jobbet som språkpedagog hos oss. Linda var ferdig utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2018, med fordypning i språk. Hun er pedagogisk leder på gruppe Loma. Og er for tiden verneombud i Løvehjerte. Hun er praksilærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Linda er sertifisert COS veileder.

Adeela Adil

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Drager

Hun har jobbet i Løvehjerte siden 2005. Hun har jobbet ved alle avdelingene i barnehagen. Adeela har avlagt fagprøve som Barne- og ungdomsarbeider høsten 2016. Hun har for tiden hovedansvar for førstehjelpsutstyr i Løvehjerte, og har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis. Hun er også tillitsvalgt for medlemmer i Fagforbundet.

Siri Tangen

Pedagogisk leder

Avd. Drager

Hun var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo i 2006, med fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Siri er sertifisert CLASS observatør.

Marita Gulbrandsen

Barne- og ungdomsarbeider

Avd.

Marita har jobbet i Løvehjerte siden 2005, hun har jobbet ved alle avdelingene. Hun avla fagprøve i Barne - og ungdomsarbeider faget høsten 2018. 

Netsanet B. Geresus

Assistent

Avd. Kavringen - Fjaler

Hun har tatt kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og skal etter hvert avlegge fagprøve. Hun har jobbet som assistent i Løvehjerte siden 2016.

Linn T. Grønnevik

Assistent

Avd. Kavringen - Grim

Hun begynte å jobbe i Løvehjerte i 2018. Hun har jobbet som vikar på storebarnsavdeling og jobber nå som assistent på småbarn. Hun planlegger å utdanne seg til Barnehagelærer.

Lena Åmot

Pedagogisk leder 

Avd. Ridder

Hun var ferdig utdannet førskolelærer i Sverige i 1986. Hun jobbet som førskolelærer i Sverige frem til 1994, da hun flyttet til Norge. Hun har jobbet som veileder/styrer i familiebarnehage i 13 år, deretter som ped.leder i Brånåstoppen FUS bhg i 11 år. Hun kom til oss i Løvehjerte i juni 2018. Lena har videreutdanning i spesialpedagogisk og veiledning. Hun er sertifisert COS veileder. Hun er praksislærer for studenter, og er tillitsvalgt i utdanningsforbundet.

Tabassam Majid

Assistent

Kavringen - Loma

Hun jobber på Kavringen, gruppe Loma.  Tabassam har jobbet ved alle barnehagens avdelinger. Hun ønsker å bli   Barne- og ungdomsarbeider.

Berit Rapp

Kontormedarbeider

Har jobbet i Løvehjerte siden 2006. Berit har kompetanse fra NKI Datahøgskolen, 1991 og Merkantilt Institutt, 1988. 

Kristin S. Hygen

Daglig leder

Har jobbet i Løvehjerte siden oppstart i 2003. Ferdig utdannet førskolelærer i 1997, ved Lærerhøgskolen i Levanger, med fordypning i sosialfag med administrasjon. Kristin har i tillegg til Master i Barnehagepedagogikk, videreutdanning innen veiledning og spesialpedagogikk, og har gjennomført videreutdanning for styrere i barnehager ved BI.