Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Løvehjerte FUS barnehage

Løvehjerte FUS barnehage as

Løvehjerte FUS barnehage er et trygt og godt sted å være for små og store. Barnehagen er lokalisert på gamle Skjetten like ved Skjetten barneskole. I et sosialt og kulturelt fellesskap får barna erfaringer og kompetanse de tar med seg videre i livet. Det er i sandkassa det skjer - her lærer barna å dele, forhandle, hjelpe, vente på tur, trøste og danner vennskap. At alle barna har noen å leke med er viktig for oss og vi jobber aktivt for å hjelpe barna inn i lek og at etablerte lekegrupper skal gjøre plass til en til. Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.

Med stabile, engasjerte og tilstedeværende ansatte som kan støtte og veilede barna i deres hverdagsaktiviteter, er Løvehjerte FUS barnehage en god læringsarna for barna. Hver uke går vi på tur i barnehagens nærområde, det være seg i skogen, til biblioteket eller nærliggende lekeplasser. På veien snakker vi om og øver vi på hvordan vi skal bevege oss langs veien og når vi skal krysse. Vårt faglig dyktige personale er glødende, skapende og tilstedehverende i barnehagehverdagen, og byr på humor og glede.

I Løvehjerte FUS barnehage møter barna et mangfold av språk, kultur og aktiviteter.

I FUS vet vi hvor viktig det er at det er de faste trygge voksne som er tilstede med barna hver dag. Derfor er nærvær i fokus hos oss. Stabiliteten i personalgruppa bidrar til et godt og utviklende arbeidsmiljø for de voksne. Og gjennom å være tilstede kan vi danne gode relasjoner til barna, kollegaer og foreldre. Dette bidrar til god kvalitet i barnehage hverdagen til barna. Løvehjerte FUS barnehage har i år blitt tildelt en nærværsdiplom for sitt høye nærvær. I barnehageåret 2019-2020 hadde vi et gjennomsnittlig nærvær på 92%. Vi lykkes med nærværsarbeidet hos oss fordi vi liker jobben vår og trives på jobb.

Visjonen vår er : Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Riddere (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Lillian Egebø og Lena Åmot
Tlf: 45907984
Tulipaner (3 -6 år)
Pedagogisk leder:
Anitha Opstad
Tlf: 40649869
Gullhanen (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Jannecke Schulze
Tlf: 40649875
Fjaler (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Anne- Grethe Mortvedt
Tlf: 45907983
Grim (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Celina O. Myklebust
Tlf: 45907981
Loma (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Linda Rifseim
Tlf: 40649881
Lanta (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Mathilde Volan
Tlf: 45907974
Drager (3-6 år)
Avdelingsleder:
Siri Tangen
Tlf: 40649869