Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Kontakt

Kristin Stubban Hygen
40 64 98 86
E-post

Velkommen til Løvehjerte FUS barnehage

Avdelinger

Riddere (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Jannecke Schulze og Lena Åmot
Tlf: 45907984
jannecke.schulze@bhg.no og lena.amot@bhg.no
Tulipaner (3 -6 år)
Pedagogisk leder:
Anitha Opstad
Tlf: 40649869
anitha.opstad@bhg.no
Gullhanen (3-6 år)
Pedagogisk leder:
Linda Rifseim
Tlf: 40649875
linda.rifseim@bhg.no
Fjaler (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Anne - Grethe Mortvedt
Tlf: 45907983
anne-grethe.mortvedt@bhg.no
Grim (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Celina O. Myklebust
Tlf: 45907981
celina.myklebust@bhg.no
Loma (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Lillian Egebø
Tlf: 40649881
lillian.egebo@bhg.no
Lanta (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Mathilde Volan
Tlf: 45907974
mathilde.volan@bhg.no
Drager (3-6 år)
Avdelingsleder:
Siri Tangen
Tlf: 40649869
siri.tangen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Siri Tangen

Pedagogisk leder

Avd. Drager

Hun er er glad i å  skape spennende og innbydende lekerom for og med barna. Og lager rett som det er noe magisk og overraskende.

Siri var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo i 2006, med fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. 

Metsille Blomqvist

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Drager

Er kreativ, skapende og barnahgens kunstner. Trenger du en fin plakat er det bare å gå til henne.

Metsille har jobbet i Løvehjerte siden 2007, og har jobbet ved alle avdelingene i barnehagen. Metsille har avlagt fagprøve som Barne- og ungdomsarbeider høsten 2016. Hun har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis, og tidligere vært brannverleder.

Anitha Opstad

Pedagogisk leder

Avd. Tulipaner

Hun er en ernergiskdame medmange ideer. Det er bare å holde hve seg med og bli i på leken.

Anitha var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo i 2009, med fordypning i flerkulturelt arbeid i barnehage. Anitha har jobbet i Løvehjerte siden 2009, på storbarnsavdeling. Anitha har ved flere anledninger hatt ansvar for elever fra videregående og vært praksislærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Anitha er BVO - barnas verneombud i Løvehjerte. 

Adeela Adil

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Tulipaner

Hun har jobbet i Løvehjerte siden 2005. Hun har jobbet ved alle avdelingene i barnehagen. Adeela har avlagt fagprøve som Barne- og ungdomsarbeider høsten 2016. Hun har for tiden hovedansvar for førstehjelpsutstyr i Løvehjerte, og har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis. Hun er også tillitsvalgt for medlemmer i Fagforbundet.

Linda Rifseim

Pedagogisk leder

Avd. Gullhanen

Linda er en av barnehagens "handywomwen". Hun tar gjerne med utradisjonele materialer inn i barnehagen for lek og konstruksjon, som vedkubber. Hun jobber for å se enkeltbarnet og veilede og støtte ut fra det enkelte barnets forutsetninger. Hun er opptatt av å gi alle barn gode erfaringer og dager. 

Linda har jobbet i Løvehjerte siden 2013, våren 2018 var hun ferdig utdannet barnehagelærer, med fordypning i språk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Linda har jobbet både med små og store barn, og hun har i flere år jobbet som språkpedagog hos oss. Hun er for tiden verneombud i Løvehjerte. Hun er praksislærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Linda er sertifisert COS (Circle og security) veileder.

Robert Lunde

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Gullhanen

Robert er alle barnas lekevenn og stortrives i rollelek. Han er rolig og tålmodig, og tar seg god tid med hvert enkelt barna. Robert en blid og positiv person som sprer mye glede til de rundt seg, han har alltid et kompliment på lur.

Han har jobbet i Løvehjerte fra 2013 på alle avdelingene i barnehagen. Robert avla fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i mai 2020.

Tabassam Majid

Assistent

Avd. Gullhanen

Tabassam har jobbet ved alle barnehagens avdelinger. Hun ønsker å bli   Barne- og ungdomsarbeider.

Jannecke Schulze

Pedagogisk leder

Avd. Ridder

Jannecke er en av barnehagens "handywoman" og lærer barna å håndtere sag, hammer og annet spennende verktøy. Jannecke er også veldig kreativ, og lager gjerne noe av gjennbruks- og utradisjonelle materialer. Trives god ute i skogen og tenner gjerne bål for kos og matlaging.

Jannecke ble ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014, med fordypning i utefag. Hun har tatt utdanningen på deltid mens hun har jobbet i barnehagen.  Jannecke har jobbet ved alle barnehagens avdelinger og hun har vært her siden oppstarten i 2003. 

Ingar Hansen

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Ridder

Han har jobbet i barnehage i 13 år, og vært hos oss i Løvehjerte siden våren 2015. Han har jobbet ved alle avdelingene. Ingar avla fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i desember 2018. Han har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis.

Lena Åmot

Pedagogisk leder 

Avd. Ridder

Hun var ferdig utdannet førskolelærer i Sverige i 1986. Hun jobbet som førskolelærer i Sverige frem til 1994, da hun flyttet til Norge. Hun har jobbet som veileder/styrer i familiebarnehage i 13 år, deretter som ped.leder i Brånåstoppen FUS bhg i 11 år. Hun kom til oss i Løvehjerte i juni 2018.

Lena har videreutdanning i spesialpedagogisk, digitale læremidler og veiledning. Hun er sertifisert COS (Circle og security) veileder og sertifisert CLASS (classoom assessment scoring system) observatør for Pre -K (3-6 år). Hun er praksislærer for studenter, og er tillitsvalgt i utdanningsforbundet.

Anne Beate Sundstu

Barne- og ungdomsareider

Avd. Kavringen - Loma

Har jobbe i barnehage siden 1996, og drevet familiebarnehage i 10 år. Begynte i Løvehjerte august 2020. Hun avla fagprøven i barne- og ungomsarbeiderfaget høsten 2021.

Lillian Egebø

Pedagogisk leder

Avd. Kavringen - Loma

Hun elsker å leke ute og er nesten mer ivrig enn barna i akebakken.  Hun er trygg og god, og ønsker det beste for dem rundt seg, og yter alltid det lille ekstra, og har en positiv innstilling  - "det kan jo gå bra".

Ferdig utdannet førskolelærer i 2002 ved Høgskolen i Agder, med fordypning i norsk. Lillian har jobbet i Løvehjerte siden 2005, både på små og storebarn.

Hun har videreutdanning i veiledning.  Og hun er sertifisert COS (Circle of security)- og TIK (Tuning in to kids)- veileder. Hun er vare for ansatte i SU og er stedfortreder for daglig leder.

Nishtman Ahman

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Kavringen - Loma

Hun begynte å jobbe i Løvehjerte høsten 2021. Hun avla fagprøven i barne- og ungomsarbeiderfaget høsten 2020. Og holder nå på med utdanning knyttet til barn med særskilte behov ved fagskolen.

Mathilde Volan

Pedagogisk leder

Avd. Kavringen - Lanta

Mathilde har jobbet i Løvehjerte siden 2011, på småbarnsavdeling. Hun fullførte sin barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Hamar våren 2016, med fordypning i de yngste barna i barnehagen. Hun har videreutdanning i veiledning. Mathilde har ved flere anledninger hatt ansvar for elever fra videregående og er øvingslærer for studenter på barnehagelærerstudiet. Hun er sertifisert CLASS observatør fro Toddler (1-3 år).

Fouzia Arman

Assistent

Avd. Kavringen - Lanta

Fouzia har planer om å ta fagprøve i barne- og ungdomsarbeider faget. Hun har jobbet som småskolelærer i Pakistan, før hun kom til Norge. For tiden har hun ansvar for bestilling av matvarer til barnehagen.

Celina Myklebust

Barnehagelærer

Avd. Kavringen - Grim

 Var ferdig utdannet barnevernspedagog våren 2019. Hun begynte å jobbe som barnehagelærer hos oss i  januar 2020. Hun har tidligere hatt praksis i Løvehjerte mens hun utdannet seg til Barne- og ungdomsarbeider. Høsten 2022 begynte hun på videreutdanning i barnehagehagepedagogikk, og vil være godkjent barnehagelærer våren 2024.

Joinebeb P. Rui

Assistent/Vikar

Avdeling Grim

Hun begynte å jobbe som vikar i Løvehjerte august 2020. Hun har jobbet ved alle barnehagens avdelinger.

Linn T. Grønnevik

Assistent

Avd. Kavringen - Fjaler

Hun begynte å jobbe i Løvehjerte i 2018. Hun har jobbet som vikar på storebarnsavdeling og jobber nå som assistent på småbarn. Linn begynte høsten 2021 på barnehagelærerstudiet og jobber for tiden 50% hos oss. Hun vil være ferdig utdannet barnehagelærer våren 2025.

Anne- Grethe Mortvedt

Barne- og ungdomsarbeider, er dette året ped.leder på disp.

Avd. Kavringen - Fjaler

Anne-Grethe har jobbet mange år i barnehage, og kom til Løvehjerte i 2016. Hun avla fagprøven i Barne – og ungdomsarbeider faget i januar 2019. Anne – Grethe har ved flere anledninger hatt ansvar for elever i praksis, og i noen perioder fungert som barnehagelærer.

Anne Halvorsen

Assistent

Avd. Kavringen - Fjaler

 Anne har hele tiden jobbet ved vår småbarnsavdeling, hun har vært med fra barnehagen startet opp i 2003. Hun jobber nå 50 % på avdelingen.

Netsanet B. Geresus

Barne- og ungdomsarbeider

Avd. Kavringen - Fjaler

Hun har jobbet som assistent i Løvehjerte siden 2016, og avla våren 2022 fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Zoha Nawas

Pedagogsik leder

Avd. Kavringen - Fjaler

Zoha er nyutdannet barnehagelærer fra OsloMet våren 2022, og begyner i vår barnehage august 2022. Hun hadde fordypningsfag innenfor bærekraft. Bacheloroppgaven hennes handlet om de yngste barnas medvirkning.

Hun er for tiden i permisjon.

Kristin S. Hygen

Daglig leder

Har jobbet i Løvehjerte siden oppstart i 2003. Ferdig utdannet førskolelærer i 1997, ved Lærerhøgskolen i Levanger, med fordypning i sosialfag med administrasjon.

Kristin har i tillegg til Master i Barnehagepedagogikk, videreutdanning innen veiledning og spesialpedagogikk, og har tatt nasjonal videreutdanning for styrere i barnehager ved BI. Hun er kurset i TIK (Tuning in to Kids) og sertifisert CLASS (classroom assessment scoring system) observatør for Toddler (1-3 år).

Kristin sitter for det meste på kontoret, men er stadig innom både barn og voksne for å slå av en prat og /eller se at alle har det bra.

Hans Kristian S. Hygen

Ringevikar

Hans Kristian er en trygg og omsorgsfull voksen for barna i barnehagen. Han er rolig og tilstedeværende, og er ofte å finne i deltakende i barnas lek.