Hopp til innhold

Innblikk i hverdagen

Venner på tur - fellesskapsopplevelser, mestringsglede, allsidige bevegelseserfaringer og mangfoldige naturopplevelser

Vi benytter naturen som leke - og læringsarena flere ganger i uka året rundt. 

  

     

Matmagi - vi fremmer gode matvaner og matglede med barna på lag

Små og store deltar aktivt i matlagingen og tryller frem de beste retter til felles nytelse.

      

Mangfoldige opplevelser med kunst og kultur - fra inntrykk til uttrykk

Barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. Her aktiveres undring, kreativitet, fantasi og skaperglede.

        Jupiter lager maler masker