Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektbasert læring

I Møglestu FUS barnehage jobber vi prosjektbasert. Det vil si at barnas lek og interesse ligger til grunn for barnehagens innhold. Gjennom observasjon og aktiv deltakelse i barnas lek får vi innblikk i hva som rører seg i barnas verden, og hva som interesserer dem. Vi tar utgangspunkt i denne interessen når vi planlegger aktiviteter, turer, grublestunder og lignende.

Barnas lek og interesser ligger også til grunn for utformingen av det fysiske miljøet i barnehagen. Rommet skal fungere som en tredje pedagog som inspirerer barna til lek og gir en felles plattform å leke ut ifra. Vi har egne prosjektrom som innredes ut i fra hva barna interesserer seg for i inneværende periode. Dette gir oss et dynamisk lekemiljø i stadig endring. Vi leker, samtaler og undrer oss sammen. Det er barna som viderefører prosjektet med ideer uttrykt gjennom lek, samtale og kroppspråk. Det krever et tilstedeværende og lydhør personale for å plukke opp barnas signaler.

Hos oss inspirerer, engasjerer og motiverer barn og voksne hverandre. Sammen blir vi lekne, eventyrlystne hverdagsmagikere som utfordrer hverandre til utvikling.

Her ser dere bilder av prosjektrommet fra prosjektet "Nam, nam!"

  

Bilder fra prosjektet "Au"

  

Bilder fra prosjektet "Afrika"

   

Bilder fra prosjektrom "Troll i ord" og "Eventyrtid"