Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Østmarkskollen FUS barnehage

Avdelinger

Askeladden
Pedagogisk leder:
Cecilie Karlsen
Tlf: 46 98 37 74
askeladden.ostmarkskollen@bhg.no
3- åringene
Tyrihans
Konst. pedagogisk leder:
Tanja Nilsen
Tlf: 46 98 37 87
tyrihans.ostmarkskollen@bhg.no
4- åringene
Tommeliten
Pedagogisk leder
Kaja deVoogd
Tlf: 46 98 37 69
tommeliten.ostmarkskollen@bhg.no
1- åringene
Smørbukk
Konst. Pedagogisk leder
Therese J. Knutsen
Tlf: 46 82 02 78
smorbukk.ostmarkskollen@bhg.no
2- åringene
Veslefrikk
Pedagogisk leder
Lill Ann Crantz
Tlf: 90 41 99 97
veslefrikk.ostmarkskollen@bhg.no
5-åringene

Vis alle

Ansatte

Stine Kalsås Kathrud

Daglig leder

Jeg er glødende opptatt av at barna som er hos oss skal ha en god hverdag fylt med lek, glede, mening og mestring. Samtidig som opplevelsene de får hos oss skal gi de verdi i dag, skal de også være med på å ruste de for livet etter barnehagealder, både når de går på skolen, igjennom tenårene og i voksenlivet. 

Jenni Lindstrøm

Jeg har jobbet i barnehage siden 2020 og ble ferdig utdannet barnehagelærer ved høgskolen i innlandet juni 2024. I utdanningen fordypet jeg meg i bærekraftige barnehagepraksiser. Her var barns medvirkning, utforskning og helhetlige læringsprosesser sentrale. Dette er noe jeg håper kan være til inspirasjon for både store og små i det pedagogiske arbeidet på Smørbukk og Tommeliten i høst.

Lill Ann Crantz

Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder siden 2000, og har arbeidet i Østmarkskollen FUS siden mars 2009. Jeg er i tillegg også nestleder i barnehagen. Jeg jobber med de eldste barna på Veslefrikk

Jeg er sertifisert CLASS observatør, toddler, 0-3 år.

Jeg er også sertifisert som TIK veileder (tuning in to kids) og kan holde foreldreveiledningskurs. 

De siste årene  har jeg vært praksisveileder for barnehagelærerstudenter, og vært ansvarlig for deres praksisperioder hos oss. Det er viktig å utdanne gode folk til vår sektor, og som veileder kan jeg være med å påvirke og forme voksne som er gode for barn

Cecilie Karlsen

Jeg startet i Østmarkskollen FUS  i 2016, er utdannet barnehagelærer og har viderutdanning i barns spårkutvikling og språklæring, samt videreutdanning i digital kompetanse med og for barn i den digitale verden.

Jeg er sertifisert COS-P veileder og har gjennomført foreldrekurs i trygghetssirkelen. Jeg er og sertifisert observatør i CLASS, pre-K, dvs de eldste barna fra 3-6 år

Jeg jobber for tiden på Askeladden med 3-åringene

Marta Sikorska

Jeg startet i Østmarkskollen i november 2019. Jeg jobber på Smørbukk, men er ute i foreldrepermisjon frem til oktober 2024.

Jeg er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad med fordypning innen musikk og rytmelære. 

Kaja de Voogd

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Østmarkskollen FUS siden oppstarten i 2005. Våren 2024 er jeg ferdig utdannet barnehagelærer. Jeg jobber på Tommeliten

Tanja Nilsen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har arbeidet i Østmarkskollen FUS barnehage siden januar 2017. Jeg jobber for tiden på Tyrihans med 4- åringene

Therese J Knutsen
Jeg er utdannet barne-og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage siden 2007.
Jeg startet i Østmarkskollen FUS barnehage i januar 2016 og jobber på Smørbukk
Stian Jakobsen

Jobber som barne- og ungdomsarbeider. Jeg har vært i Østmarkskollen FUS siden 2019, og har hatt læretiden min i barnehagen. Jeg jobber med 3-åringene på Askeladden

Pernille Korsmo

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har vært ansatt i Østmarkskollen siden mars 2023. Har tidligere jobbet i flere andre barnehager som barne- og ungdomsarbeider. 

Jeg jobber med 2-åringene på Smørbukk

Abelone Aasen

Er utdannet barnehagelærer og jobber for tiden på Smørbukk

Dovile Berniotiene

Jeg jobber på Tyrihans med 4- åringene. Har vært i barnehagen siden oktober 2023.

Irish G Madelo

Jeg har jobbet i Østmarkskollen siden august 2019. Og jobber på Tommeliten med 1-åringene