Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15
  Vi har
ledig plass!
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Maj-Liss Gjerset
92 41 05 51
E-post

Velkommen til Østmarkskollen FUS barnehage

Avdelinger

Tyrihans
Pedagogisk leder:
Lill Ann Crantz
Tlf: 46 98 37 87
tyrihans.ostmarkskollen@bhg.no
Tommeliten
Barnehagelærer
Hansine Rasmussen
Tlf: 46 98 37 69
tommeliten.ostmarkskollen@bhg.no
Smørbukk
Pedagogisk leder
Cecilie Karlsen
Tlf: 46 82 02 78
smorbukk.ostmarkskollen@bhg.no
Veslefrikk
Pedagogisk leder
Ann-Lisbeth Hageberg
Tlf: 90 41 99 97
veslefrikk.ostmarkskollen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Maj-Liss Gjerset

Har jobbet som daglig leder i barnehagen siden februar 2007

Er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Er også utdannet bedriftsøkonom, samt videreutdanning innenfor ledelse og personal, coaching og veiledning og Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage. 

Holder for tiden på med en master i innovasjon og ledelse

Ser på de ansatte som den aller viktigste ressursen i barnehagen og har stort fokus på å legge tilrette for at de ansatte kan utvikle sitt potensial til det beste for barna i barnehagen. Er opptatt av tillitsbasert ledelse og det er gjennom å sette tanker ut i handling og reflektere over praksis, vi vil få frem det beste i hver enkelt ansatt. Det skjer ikke noe før du prøver og det er i bevegelse det går fremover! Mot til å prøve, selv når det butter i mot. Vi teller ikke feil, vi teller forsøk er noe jeg er opptatt av som leder for folka mine!
Lill Ann Crantz

Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder siden 2000. Jeg startet i Østmarkskollen FUS barnehage i 2009, og trives veldig godt med det.

Jeg er sertifisert CLASS observatør, toddler, det vi si de yngste barna fra 0-3 år, samt at jeg er sertifisert som foreldreveileder i Tuning in to Kids.

Jeg er også stedfortreder for daglig leder. Jeg har og de siste årene vært praksisveileder for barnehagelærerstudenter, og vært ansvarlig for deres praksisperioder hos oss. Det er viktig å utdanne gode folk til vår sektor, og som veileder kan jeg være med å påvirke og forme voksne som er gode for barn

Jeg ser på arbeid med barn som en av våre viktigste samfunnsoppgaver. De er vår fremtid og det er viktig å investere i fremtiden. Barn i barnehage er prisgitt den voksne som de er sammen med, og jeg jobber for at de skal møte gode voksne som er bra for dem.

Cecilie Karlsen

Jeg startet i Østmarkskollen FUS som student i praksis i 2016 og ble ansatt som pedagogisk leder etter endt barnehagelærerutdanning ved USN i 2018. Jeg tok i min fordypning organisasjon og ledelse. Jeg er sertifisert COS-P veileder og har tatt en videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UIS. Nå studerer jeg digital kompetanse for å sikre enda bedre utvikling med og for barn i den digitale verden

Jeg er og sertifisert observatør i CLASS, pre-K, dvs de eldste barna fra 3-6 år

Jeg er glødende opptatt av at barna skal få øve og utvikle seg i et trygt og godt læringsmiljø sammen med andre. Opplevelsene deres her hos oss skal gi de verdi her og nå, men skal og være med på å gjøre de robuste og rustet for livet etter barnehagen. For å skape denne lærings- og øvingsarenaen for barna så er det viktig å bygge solide relasjoner til barna, noe jeg gjør ved å møte barna som selvstendige individer med respekt og anerkjennelse for den de er, og ikke hva de kan lage eller har - da alle er like verdifulle for fellesskapet. Jeg setter alltid barnet først noe som krever at jeg holder meg oppdatert på fag og forskning innenfor barnehagefeltet, men er også en tilstedeværende voksen som er der barna er og tar deres uttrykk på alvor

Ann-Lisbeth Hageberg
Grunnen til at jeg jobber i Østmarkskollen FUS barnehage, og ønsker å fortsette å jobbe her, er at jeg får mulighet til å stadig utvikle meg. Selv etter 40 år i yrket blir jeg som ansatt her stadig utfordret til å tenke nytt, og til å holde meg oppdatert faglig sett. Barnehagen har fagutdannede folk i samtlige stillinger, hvilket gir et godt faglig miljø. I tillegg er takhøyden stor slik at det er rom for diskusjoner. Det liker jeg svært godt Jeg er opptatt av likeverd, og at barna dermed skal behandles ulikt alt etter hva de har behov for. For å få til dette må jeg kjenne barna godt. Dermed er det å bygge gode, trygge relasjoner til hvert enkelt barn en av de viktigste oppgavene jeg har. Gjennom dette kan jeg bidra til at barna utvikler seg til å bli den aller beste utgaven av seg selv.
Marta Sikorska
Jeg startet i Østmarkskollen i november 2019, og har en bachelorgrad som barnehagelærer og en mastergrad med fordypning innen musikk og rytmelære fra Polen. Jeg har godkjent utdannelse som barnehagelærer i Norge og jeg er veldig glad for å kunne jobbe her. Jeg er opptatt av at barna skal oppleve gode og trygge voksne, i et godt læringsmiljø. Jeg jobber for at barna skal føle seg sett, hørt og anerkjent for den de er. Jeg liker å være mye ute med barna og å gå turer i nærområdet. Jeg er også glad i sang og musikk og synger ofte med barna. Jeg jobber for at barna skal dra hjem med en god følelse etter å ha vært i barnehagen.
Kaja de Voogd
Jeg har jobbet i Østmarkskollen FUS siden oppstarten i 2005. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og for tiden så studerer jeg til barnehagelærer ved USN, avdeling Notodden. Jeg liker å utvikle meg selv, derfor så jeg at tiden var inne for at jeg skulle begynne å studere, og jeg forventes å være ferdig våren 2024. Jeg brenner for å se det beste i alle barn og at ingen barn er like, men har like mye verdi, uansett. Jeg ønsker at alle skal ha en trygg og god hverdag i barnehagen, og vet at det er de voksne det kommer an på, så derfor jobber jeg også for å være den beste voksenutgaven av meg selv i møte med barna
Hilde Schrøder

Har jobbet i barnehagen siden august 2005. Er utdannet som barne- og ungdomsarbeider. Jeg er full av energi og liker å finne på en del sprell. Jeg brenner veldig for å gi barn muligheter, til å oppdage seg selv og andre. Jeg er oppatt av autonomi, at man som individ har egenverdi og gjennom å være sammen med andre, så skaper man også verdier, både for seg selv, men også ved å gi andre en verdi. Liker godt å jobbe prosjektbasert, der man skaper underveis og i de prosessene man er en del av. 

Therese Wigen Caspersen

Jeg har jobbet i Østmarkskollen FUS barnehage siden august 2008 og er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Jeg har 20 års erfaring med barnehagetilværelsen og digger at ingen dag er lik. Er veldig glad i å være ute på tur i skogen, utforske nye steder og bruke nærmiljøet vårt sammen med barna. Kan det tennes bål, ja da tenner vi bål!

Lene K Johansen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og jeg har jobbet i Østmarkskollen siden 2016

Jeg er en blid og utadvendt person, som liker å være ute og gå på tur, utforske steder eller å finne på andre aktiviteter sammen med barna. Jeg liker godt å være i kreative prosesser med barna og er å finne der barna er - nede på gulvet. Jeg er født og oppvokst i Enebakk, bor på et småbruk sammen med samboer og to barn.

Elisabeth Myhrvold
Jeg har jobbet innenfor barnehageyrket i 21 år , vært i Østmarkskollen FUS siden 2005. og våren 2021 tok jeg fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Jeg brenner for at alle barn skal få en god utvikling, at de skal ha en god selvfølelse, lære å vise empati og sosial kompetanse. Jeg synes også det er viktig at det tilrettelegges for det enkelte barns behov i barnehagen, da ingen barn er like. At jeg kan ha en medvirkning til alt dette er grunnen til at jeg jobber i barnehage.
Tanja Nilsen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har arbeidet i Østmarkskollen FUS barnehage siden januar 2017. Jeg er veldig engasjert i jobben min, og jobber hver dag for at barna deres skal føle seg trygge og å bli sett for dem de er!

Therese J Knutsen
Jeg er utdannet barne-og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage siden 2007.

Jeg startet i Østmarkskollen FUS barnehage i januar 2016 og trives kjempe godt her.
Jeg har valgt å arbeide i barnehage fordi jeg trives med å jobbe med mennesker. Jeg vil være med på å bidra til et godt sted å være for både barn og voksne. Jeg er opptatt av at det skal være omsorg, trygghet, glede og humor på huset.
Jeg er glad i være aktiv og spille håndball på fritiden, så ballspill er jeg alltid med på når barna spør. Jeg liker også å kunne være ute på turer med barna, og jeg liker å leke, men er opptatt av å bli invitert med inn i leken av barna, og ikke å overta den, for det er viktig at barna får tid og rom til å fordype seg i egen lek, som ikke er voksenstyrt.
Jeg prøver å se hvert enkelt barn for det de er, og å støtte de i egen utvikling, for det er viktig for meg at barna trives og har det bra i barnehagen.
Jeg trives godt her i barnehagen, da den gir meg disse mulighetene jeg trenger for å utvikle meg selv og jeg lærer noe nytt hele tiden.
Så vil jeg senere ta barnehagelærerutdannelse, for jeg ønsker å utvikle meg enda mer faglig
Irish G Madelo

Jeg har jobbet i barnehagen av og på som vikar, siden 2019. Har vært innom de aller fleste avdelingene i løpet av de tre årene jeg har vært vikar i barnehagen, da jeg vikarierer for ansatte som utdanner seg, eller er fraværende av andre årsaker. Jeg trives godt å jobbe i barnehagen og ønsker på sikt å utdanne meg innenfor sektoren.