Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i Polaris FUS

Marianne Hansen

Pedagogisk medarbeider

Avd- Sirius (4-5år)

Har arbeider i Polaris FUS siden 2007. Er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og respektert for den de er. I samarbeid med barna ønsker hun å skape et miljø det er godt å være en del av. 

Jeanette Tengesdal

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning for styrere i barnehage på BI. Startet i Polaris FUS i 2012 som pedagogisk leder og fra 2015 som daglig leder. Opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og kvalitet i alle ledd- til barns beste.

Marthe O. Sandlie

Pedagogisk leder

Avd Hercules (2-3 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2018. Utdannet barnehagelærer. Brenner for at hvert enkelt barn skal oppleve mestring gjennom egne erfaringer gjennom lek og hverdagssituasjoner. Videre er hun opptatt av sterke relasjoner og inkludering i barnehagens fellesskap. 

Anette Tveit

Barne- og ungdomsarbeider

Avd Hercules (2-3år)

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet barne- og ungdomsarbeider med videreutdanning innenfor barn med særskilte behov. Hun er opptatt av tilstedeværelse og å se alle barn å tilrettelegge for hvert enkelt barns behov. Hun er også glad i å ta med barn på ulike formingsaktiviteter. 

Gro Anita Owrenn

Fagarbeider

Avd Sirius (4-5 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet barnepleier. Hun er opptatt av estetiske prosesser og kreativitet. Hun er glad i å ta med seg barnegruppen ut i skog og mark og gi barne positive opplevelser ute.

Hans Olav Haugerud

Pedagogisk leder

Avd Hercules (2-3år)

Har arbeidet i Polaris FUS barnehage siden 2015. Er utdannet barnehagelærer. Er opptatt av at barn får bruke leken som et verktøy for utvikling av vennskap, samspill, språkutvikling, medvirkning og trygghet på seg selv. 

Nina Irene Rosted

Pedagogisk medarbeider

Avd Pegasus (1 år)

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Hun er opptatt av tilstedeværelse og samspill mellom voksen og barn. Hun er også glad i å ta med seg barn ut på tur. 

Marthe Husås

Pedagogisk leder

Avd Pegasus (1 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2012. Utdannet førskolelærer. Mathe synes det er viktig å gi barna varierte opplevelser som er med på å utvikle barna språk, motirikk og sosial kompetanse. 

Bente Wilberg Martinsen

Pedagogisk leder

Avd Pegasus (1år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2009. Utdannet førskolelærer og har master i spes.ped. Hun er barnehagens CLASS observatør. Hun er opptatt av tilstedeværelse og sensivitet for å fange opp barns behov og støtte i deres samspill med andre barn. Omsorg og trygghet danner grunnlaget for tilknytning og en helhetlig utvikling hos barnet.

Kim Lervik

Barne- og ungdomsarbeider

Avd Hercules (2-3år)

Har jobbet i Polaris siden 2008. Er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han er opptatt av å skape et godt miljø der barn kan utvikle seg i sitt tempo. Han er aktiv i barns lek og opptatt av samtaler mellom barn og voksne. 

Turid R. Stensvold

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Hercules (2-3år)

Har jobbet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet hjelpepleier. Hun er opptatt av et trygt og godt miljø i barnehagen og at barn får et fang å sitte på. Fysisk aktivitet og utelek er viktig for allsidig utvikling. 

Siv M. Stubberud

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Ansatt i Polaris FUS siden 2008. Utdannet førskolelærer med videreutdanning innenfor flerkulturell pedagogikk og språkutvikling og språklæring i bhg. Hun er opptatt av å legge tilrette for et miljø som utvikler språk og sosial kompetanse. 

Hilde B. Fjeldet

Pedagogisk medarbeider

Avd Hercules og Sirius

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet kokk og har tatt nettkurs i Barne- og ungdomsfaget. Hun er opptatt av å gi barn trygge omsorgs og utviklingsmuligheter og hun er tilstede i barns lek. 

Kjersti Lier

Pedagogisk medarbeider

Avd Pegasus (1 år)

Ansatt siden 2008. 

Trine Beate Brobakken

Pedagogisk leder

Avdeling pegasus (1år)

Arbeidet i Polaris FUS barenhage siden 2020. Har en bachelor i pedagogikk. Hun er opptatt av samspillet med barn gjennom anerkjennelse, medbestemmelse omsorg og trygghet. Alle skal bli sett og hørt. 

Lise Sveine

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Ansatt i Polaris FUS siden 2020. Hun er nesten ferdig med førskolelærerutdanning. Hun er opptatt av gode relasjoner og sosial kompetanse. Annerkjenne barns følelser og å se barnet for den de er. Hun er kreativ og opptatt av estetiske prosesser. 

Balwinder Kaur

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2015. Har begynt på barne- og ungdomsarbeiderfag. Hun er opptatt av trygghet i møte med barn og foreldre. Hun ønsker å gi barn varierte aktiviteter i hverdagen. 

Lolita Skripkauskiene

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2020. Har en bachelor i pedagogikk. Opptatt av å veilede barn i hverdagssituasjoner, sosialt samspill og lek slik at de opplever mestring. Hun er opptatt av å være en god rollemodell for barn og kollegaer. 

Ine Tranby Nybakk

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2021. Utdannet barne og ungdomsarbeider. Hun er opptatt av at barn blir sett og hørt og respektert for den de er. Glad i musikk, bevegelse og tar gjerne med barna på tur i skog og mark. 

Rokaia Mohammad

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden januar 2021. Utdannet engelsklærer i Syria og arbeider også som tolk. Hun er opptatt av barns trivsel, samspill mellom barn-voksen, barn-barn og et variert aktivitetstilbud inne og ute.