Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i Polaris FUS

Jeanette Tengesdal

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning for styrere i barnehage på BI. Startet i Polaris FUS i 2012 som pedagogisk leder og fra 2015 som daglig leder. Opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og kvalitet i alle ledd- til barns beste.

Hans Olav Haugerud

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Har arbeidet i Polaris FUS barnehage siden 2015. Er utdannet barnehagelærer. Er opptatt av at barn får bruke leken som et verktøy for utvikling av vennskap, samspill, språkutvikling, medvirkning og trygghet på seg selv. 

Siv M. Stubberud

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Ansatt i Polaris FUS siden 2008. Utdannet førskolelærer med videreutdanning innenfor flerkulturell pedagogikk og språkutvikling og språklæring i bhg. Hun er opptatt av å legge tilrette for et miljø som utvikler språk og sosial kompetanse. 

Marianne Hansen

Pedagogisk medarbeider

Avd- Sirius (4-5år)

Har arbeider i Polaris FUS siden 2007. Er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og respektert for den de er. I samarbeid med barna ønsker hun å skape et miljø det er godt å være en del av. 

Gro Anita Owrenn

Fagarbeider

Avd Sirius (4-5 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet barnepleier. Hun er opptatt av estetiske prosesser og kreativitet. Hun er glad i å ta med seg barnegruppen ut i skog og mark og gi barne positive opplevelser ute.

Marthe O. Sandlie

Pedagogisk leder

Avd Hercules (2-3 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2018. Utdannet barnehagelærer. Brenner for at hvert enkelt barn skal oppleve mestring gjennom egne erfaringer gjennom lek og hverdagssituasjoner. Videre er hun opptatt av sterke relasjoner og inkludering i barnehagens fellesskap. 

Bente Wilberg Martinsen

Pedagogisk leder

Avdeling Hercules (2-3år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2009. Utdannet førskolelærer og har master i spes.ped. Hun er barnehagens CLASS observatør. Hun er opptatt av tilstedeværelse og sensivitet for å fange opp barns behov og støtte i deres samspill med andre barn. Omsorg og trygghet danner grunnlaget for tilknytning og en helhetlig utvikling hos barnet.

Fredrik Røberg Rogne

Barne- og ungdomsarbeider

Avdeling Hercules (2-3år)

Ansatt i Polaris FUS fra august 2021

Trine Beate Brobakken

Fagarbeider

Avdeling Hercules (2-3år)

Arbeidet i Polaris FUS barenhage siden 2020. Har en bachelor i pedagogikk. Hun er opptatt av samspillet med barn gjennom anerkjennelse, medbestemmelse omsorg og trygghet. Alle skal bli sett og hørt. 

Kjersti Lier

Pedagogisk medarbeider

Avd Hercules (2-3 år)

Ansatt siden 2008. 

Turid R. Stensvold

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Pegasus (1 år)

Har jobbet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet hjelpepleier. Hun er opptatt av et trygt og godt miljø i barnehagen og at barn får et fang å sitte på. Fysisk aktivitet og utelek er viktig for allsidig utvikling. 

Hilde B. Fjeldet

Pedagogisk medarbeider

Avd Hercules (2-3år)

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet kokk og har tatt nettkurs i Barne- og ungdomsfaget. Hun er opptatt av å gi barn trygge omsorgs og utviklingsmuligheter og hun er tilstede i barns lek. 

Marthe Husås

Pedagogisk leder

Avd Pegasus (1 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2012. Utdannet førskolelærer. Mathe synes det er viktig å gi barna varierte opplevelser som er med på å utvikle barna språk, motirikk og sosial kompetanse. 

Nina Irene Rosted

Pedagogisk medarbeider

Avd Pegasus (1 år)

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Hun er opptatt av tilstedeværelse og samspill mellom voksen og barn. Hun er også glad i å ta med seg barn ut på tur. 

Lise Sveine

Pedagogisk leder

Avd Pegasus (1 år)

Ansatt i Polaris FUS siden 2020. Utdannet barnehagelærer. Hun er opptatt av gode relasjoner og sosial kompetanse. Annerkjenne barns følelser og å se barnet for den de er. Hun er kreativ og opptatt av estetiske prosesser. 

Balwinder Kaur

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2015. Har begynt på barne- og ungdomsarbeiderfag. Hun er opptatt av trygghet i møte med barn og foreldre. Hun ønsker å gi barn varierte aktiviteter i hverdagen. 

Lolita Skripkauskiene

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2020. Har en bachelor i pedagogikk. Opptatt av å veilede barn i hverdagssituasjoner, sosialt samspill og lek slik at de opplever mestring. Hun er opptatt av å være en god rollemodell for barn og kollegaer. 

Ine Tranby Nybakk

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2021. Utdannet barne og ungdomsarbeider. Hun er opptatt av at barn blir sett og hørt og respektert for den de er. Glad i musikk, bevegelse og tar gjerne med barna på tur i skog og mark. 

Rokaia Mohammad

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden januar 2021. Utdannet engelsklærer i Syria og arbeider også som tolk. Hun er opptatt av barns trivsel, samspill mellom barn-voksen, barn-barn og et variert aktivitetstilbud inne og ute. 

Catharina Olsen

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden februar 2021