Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Polaris FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Jeanette Tengesdal
Daglig leder

Tlf: 90 93 83 98
E-post: dl.polaris@bhg.no
Polaris FUS barnehage as

Velkommen til Polaris FUS barnehage

Vil du være med oss å leke? Polaris FUS barnehage er en 3 avdelings barnehage sentralt i Raufoss. Våre dyktige og omsorgsfulle ansatte jobber hver dag for at barna skal ha en trygg og god hverdag. Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om smartmat næringsrik og sunn mat. Vi har fokus på at måltidet skal være en positiv opplevelse som styrker fellesskapet og gir barna overskudd til videre lek.

Barnehagen har et stort og flott uteområdet med lekeapparater, natur, skog, variert terreng og sykkelmuligheter. Her kan barna virkelig utfolde seg i variert lek. Vi har egen lavvo på barnehagens område. Her har vi mulighet til å tenne bål slik at vi kan lage mat og varme oss på kalde vinterdager.

Hos oss er lek og vennskap selve rammen i barnehagen. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring og bruker cirkle of security aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Trygghet og omsorg er viktig for å skape gode relasjoner mellom barn og voksen. Barna får god tid til å finne sin plass i barnehagens fellesskap. Vi gir barna felles opplevelser som de tar med seg videre når de knytter vennskapsbånd. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti! Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen.

Barnets tilknytning er viktig, og i Polaris FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen allerede kort tid etter opptak.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre i livet. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.

Avdelinger:

Pegasus- 1 åringer

Hercules 2-3 åringer

Sirius- 4-5 åringer

Her er link til årsplan for barnehageåret 2020/2021

http://xide.no/fus/polaris2021

Søk barnehageplass

Avdelinger

Hercules
Pedagogisk leder
Bente Martinsen og Marthe Sandlie
Tlf: 91665834
Hercules.polaris@bhg.no
Pegasus
Pedagogisk leder
Kristin Lunde Eriksen og Marthe Husås
Tlf: 91665832
pegasus.polaris@bhg.no
Sirius
Pedagogisk leder
Siv Merete Stubberud og Hans Olav Haugerud
Tlf: 91665833
sirius.polaris@bhg.no