Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Polaris FUS barnehage

Avdelinger

Hercules
Pedagogisk leder
Lise Sveine og Tone Vesterås
Tlf: 91665834
Pegasus
Pedagogisk leder
Marthe Husås og Siv Stubberud
Tlf: 91665832
Sirius
Pedagogisk leder
Hans Olav Haugerud og Marianne Hansen
Tlf: 91665833

Vis alle

Ansatte

Jeanette Tengesdal

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer med videreutdanning for styrere i barnehage på BI og veiledning. Startet i Polaris FUS i 2012 som pedagogisk leder og fra 2015 som daglig leder. Opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og kvalitet i alle ledd- til barns beste.

Hans Olav Haugerud

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Har arbeidet i Polaris FUS barnehage siden 2015. Er utdannet barnehagelærer. Er opptatt av at barn får bruke leken som et verktøy for utvikling av vennskap, samspill, språkutvikling, medvirkning og trygghet på seg selv. 

Lise Sveine

Pedagogisk leder

Avd Sirius (4-5år)

Ansatt i Polaris FUS siden 2020. Utdannet barnehagelærer. Hun er opptatt av gode relasjoner og sosial kompetanse. Annerkjenne barns følelser og å se barnet for den de er. Hun er kreativ og opptatt av estetiske prosesser. 

Marianne Hansen

Pedagogisk medarbeider

Avd- Sirius (4-5år)

Har arbeider i Polaris FUS siden 2007. Er opptatt av at barna skal bli sett, hørt og respektert for den de er. I samarbeid med barna ønsker hun å skape et miljø det er godt å være en del av. 

Gro Anita Owrenn

Fagarbeider

Avd Sirius (4-5 år)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet barnepleier. Hun er opptatt av estetiske prosesser og kreativitet. Hun er glad i å ta med seg barnegruppen ut i skog og mark og gi barne positive opplevelser ute.

Marthe O. Sandlie

Pedagogisk leder

Arbeidet i Polaris FUS siden 2018. Utdannet barnehagelærer. Brenner for at hvert enkelt barn skal oppleve mestring gjennom egne erfaringer gjennom lek og hverdagssituasjoner. Videre er hun opptatt av sterke relasjoner og inkludering i barnehagens fellesskap. 

Hilde B. Fjeldet

Pedagogisk medarbeider

Avd Pegasus (1-2år) 

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet kokk og har tatt nettkurs i Barne- og ungdomsfaget. Hun er opptatt av å gi barn trygge omsorgs og utviklingsmuligheter og hun er tilstede i barns lek. 

Turid R. Stensvold

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Pegasus (1 år)

Har jobbet i Polaris FUS siden 2007. Utdannet hjelpepleier. Hun er opptatt av et trygt og godt miljø i barnehagen og at barn får et fang å sitte på. Fysisk aktivitet og utelek er viktig for allsidig utvikling. 

Sondre Nystuen Berger

Pedagogisk leder

Avdeling Pegasus (1 år) 

Ansatt i Polaris FUS siden august 2023. Sondre har tidligere jobbet 6 år som pedagogisk leder i Vang kommune. 

Marthe Husås

Pedagogisk leder

I permisjon

Arbeidet i Polaris FUS siden 2012. Utdannet førskolelærer. Mathe synes det er viktig å gi barna varierte opplevelser som er med på å utvikle barna språk, motirikk og sosial kompetanse. 

Tagir Ogbet

Barne- og ungdomsarbeider

Avdeling Hercules (2-3år)

Ansatt siden november 2021. Tagir er urdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun er opptatt av å se alle barn og gi de en trygg og god oppvekst. 

Tone Vesterås

Pedagogisk leder

Avd Hercules (2-3 år)

Ansatt i barnehagen siden janaur 2022. Tone er engasjert og setter alltid barna først. Hun er opptatt av at de minste får aktiviteter tilpasset sine interesser og ferdigheter. 

Isabel Marie Moen Cress

Pedagog/Vikar

Avdeling Hercules (2-3 år)


Ansatt siden februar 2022. Isabel er utdannet barnehagelærer. Hun er opptatt av at barn skal få utfolde seg estetisk og å delta i prosesser. Hun jobber hver dag med for å opprettholde gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen. 

Nina Irene Rosted

Pedagogisk medarbeider

Avd Hercules (2-3 år)

Har arbeidet i Polaris FUS siden 2007. Hun er opptatt av tilstedeværelse og samspill mellom voksen og barn. Hun er også glad i å ta med seg barn ut på tur. 

Kristin Lunde Eriksen

Pedagoogisk leder

Pegasus (1 åringer)

Arbeidet i Polaris FUS siden 2018. Utdannet barnehagelærer med fordypning på de yngste barna. Kristin er opptatt av at barn får trygghet, omsorg og nærhet når de har behov for det. Barna skal få utvikle seg, uttrykke følelser, oppleve mestring og utvikle vennskap gjennom leken. 

Alexandra Le Ny-Groentjes

Barne- og ungdomsarbeider

Hercules (2-3 år)

Aleksandra har vært ansatt i Polaris FUS siden april 2023. Hun er utdannet innenfor reklame i Frankrike og har tatt barne- og ungdomsarbeiderfaget i Norge. Alexandra har mange års erfaring fra arbeid i barnehage også andre FUS barnehager. Alexandra har fokus på barnet og barns perspektiv. Hun er opptatt av et godt foreldresamarbeid og aktiviteter som kan gjøres inne-kan også gjøres ute. 

Kjersti Lier

Pedagogisk medarbeider

Jobber litt på alle avdelinger

Ansatt siden 2008. 

Opptatt av et trygt og godt barnehagemiljø og at de ansatte er gode rollemodeller for barna. Glad i å være ute på tur og å bruke skogen som læringsarena. 

Katarzyna Snazyk

Pedagogisk medarbeider/Ekstraressurs

Kasia har jobbet i Polaris FUS siden august 2022.  Hun har flere års erfaring med EIBI og jobber med barn som har EIBI trening i barnehagen. 

Lillian Thune Olsen

Pedagogisk medarbeider/ekstraressurs

Lillian startet opp hos oss våren 2023. Hun har flere års erfaring med arbeid rettet mot barn som av ulike årsaker trenger tettere oppfølging i hverdagen. Lillian er opptatt av å se enkeltbarns styrker og muligheter.

Lene Sophie Aaseth Myklest

Barne- og ungdomsarbeider/Ekstraressurs 

Arbeidet i Polaris FUS siden vår 2023. I tillegg studerer Lene barnehagelærerutdanning. 

Lene har flere års erfaring rundt arbeid med barn som trenger det lille ekstra. Hun er veldig god på se enkeltbarns behov som bruker hverdagsaktiviteter til å trene på grunnleggende ferdigheter (EIBI). 

Balwinder Kaur

Vikar

Ansatt i Polaris FUS siden 2015. Har begynt på barne- og ungdomsarbeiderfag. Hun er opptatt av trygghet i møte med barn og foreldre. Hun ønsker å gi barn varierte aktiviteter i hverdagen. 

Kun Wang

Vikar

Ansatt i Polaris FUS fra høsten 2021.

Malin Andersson

Vikar

Startet hos oss januar 23. Malin er opptatt av å være en god rollemodell for barna. Barna skal oppleve at de blir sett og hørt i hverdagen. Malin er i permisjon frem til vår/sommer 2024

Pia Almaas Knudsen

Vikar 

Pia ble ansatt høsten 2023. Hun har erfaringer fra flere ulike barnehager. Pia er ferdig utdannet barnehagelærer vår 24. 

Pia er opptatt av å se det unike i hvert enkelt barn. Deres opplevelser, erfaringer og styrker. Hun er også opptatt av å gi barna mestringsopplevelser enten det handler om det fysiske, språklige, sosiale eller noe helt annet. 

Oda Berg

Vikar

Oda er ansatt siden januar 2024.

Ingvild Øybakken

Vikar

Ingvild startet opp i Polaris FUS i januar 24. Hun er utdannet pedagog og tar en master innenfor pedagogikk. 

Ingvild er opptatt av å skape et trygt og godt miljø, fremme positiv kommunikasjon, legge tilrette for læring og utvikling, samt ha god forståelse for hvert barns unike behov og interesser. 

Miriam Østerbø Stubberud

Vikar

Miriam går helse og oppvekst på VGS og er vikar noen dager i uken når det passer, har praksis her og har også jobbet som sommervikar. Miriam er opptatt av omsorg, trygghet og at alle barn skal bli sett. Miriam er opptatt av leken og å være der som barna er.