Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

I Polaris FUS barnehage ser vi viktigheten av barns tilvenning og baserer vår praksis på tilknytningsteori og forskning. For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på voksne, barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Det forventes at foreldre setter av minst 5 dager til tilvenning i barnehagen. Vi bruker de første dagene av tilvenningen til å bygge en relasjon til en eller flere av de voksne på avdelingen, bli kjent med de andre barna og det fysiske miljø.  Dere foreldre fungerer i disse dagene som en trygg base barnet kan gå tilbake til for å “lade seg opp”.  Hver familie vil få tildelt en primærkontakt for den første tiden i barnehagen. Primærkontaktens rolle er å ha en tett dialog med foreldre og for at barnet først skal bli trygg på en fast ansatt før det blir bedre kjent med resten av personalet på avdelingen. 

Når foresatte har takket ja til barnehageplass blir de kontaktet av daglig leder. Det tilbys et møte for å skrive kontrakt og komme med eventuelle spørsmål som de sitter med. 

Hovedtrekkene for tilvenning i Polaris FUS barnehag er:

  • Eget foreldremøte i god tid før oppstart
  • Mulighet til en eller flere besøksdager før oppstart
  • Velkomstbrev med diverse informasjon og avtale om første barnehagedag.
  • Sett av 5 dager til oppstart.
  • Primærkontakt som alltid er i nærheten av barnet og som toner seg inn på barnet etter hvert som barnet begynner å vise tillit. 
  • Oppstart i små grupper for å gi best mulig forutsetning for å bli kjent med det fysiske rommet og bygge relasjoner.
  • Oppstartssamtale der barnets interesser, rutiner og helse er i fokus.