Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Verdier

Glødendeskapende og tilstedeværende er verdier som preger hver eneste handling i Polaris FUS barnehage. Det handler om å vise barna at vi er tilstede for de, har fokus på rett sted og er støttende i deres utvikling. Vi er positive, motiverer og trekker frem barnas styrker. Vi engasjerer oss i barnas interesser og skaper muligheter som barna kan profitere på.
Under har vi ansatte valgt ut de egenskapene som vi mener at vi må inneha for å kunne være glødende, skapende og tilstedeværende i hverdagen.

Gjennom et tett foreldresamarbeid ønsker vi å bli kjent med foreldrenes verdier. Dette gjør vi for å kunne tilpasse våre pedagogiske planer og kultur etter hva som er viktig for menneskene i barnas hjem. Et tett samarbeid og god informasjonsflyt mellom barnehage og hjem gir barna trygge og forutsigbare rammer som støtter barna i en positiv utvikling. Effekten av barnas utvikling øker når barnehage og hjem bruker like metoder og har samme mål. I Polaris FUS er både ansatte og foreldre enige om at vi ønsker at barna skal bli den beste versjonen av seg selv.