Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek

Alle FUS barnehager er kurset i Egenledelse i lek og læring.

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det brukes som en samlebetegnelse for de overordnede funksjonene i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Disse funksjonene kan deles opp i det kognitive aspektet, som handler om hvordan barnet utnytter sin mentale kapasitet, og det sosiale aspektet, som handler om hvordan vi er sammen med andre.

Planlegging, organisering og arbeidshukommelse er egenskaper som til sammen utgjør barnets mentale kapasitet, og igangsettingsevner, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering er egenskaper som til sammen utgjør hvordan barnet er sammen med andre.

Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill , deltakelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesferdigheter sees i sammenheng med tidlige ferdigheter innenfor lesing, skriving og matematikk. For å gi barna best mulige forutsetninger for videre skolegang, ser vi viktigheten av å støtte barna i å utvikle disse ferdighetene. Det er slik at førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelseferdigheter har størst effekt på hjernen.

Rolleleken er en av de beste pedagogiske virkemidlene for å styrke egenledelse. Derfor verner vi om denne typen lek og tilrettelegger for at den skal kunne oppstå mest mulig i hverdagen. 


Egenledelsefunksjonene utvikler seg ikke av seg selv og derfor er det viktig med tilstedeværelse fra de ansatte.  En måte å gjøre dette på, er at de ansatte blir med i leken, og/eller at de skjermer leken for andre forstyrrelser.

Med aktive ansatte som har egenledelse- og relasjonskompetanse sikrer vi at barna får best mulig forutsetninger for en god sbarndom, skolegang og et godt liv.