Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 17.00

 Daglig leder

Kristine Madsen
97 64 99 14

Foreldreaktiv tilvenning

I Sauafjellet FUS barnehage ser vi viktigheten av barns tilvenning og baserer vår praksis på tilknytningsteori og forskning. For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på voksne, barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Det betyr at barn og foresatte kan bruke flere dager sammen i barnehagen før baret er en hel dag i barnehagen uten foresatte. Det er viktig at foresatte har god tid i leveringssituasjon og sier i fra til barnet når det skal gå. Primærkontakten er den voksne på teamet som har hovedansaver for å ivareta ditt barn rundt oppstart. Dette blir barnets trygghet og god dialog mellom primækontakt og foresatte er kjempe viktig. Den første dagen forventer vi at foresatte er sammen med barnet hele tiden (særlig hvis barnet er under 3 år). Videre blir dialogen mellom primærkontakt og foresatt viktig for å balansere hvor lenge barnet skal være uten foresatte i barnehagen. Etterhvert som barnet er trygg kan en øke oppholdstiden. 


Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Sauafjellet FUS kan oppsummeres i følgende punkter: 

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart. 
  • Det blir sendt velkomstbrev med informasjon etter hovedopptaket i mars. 
  • Mulighet til å besøke barnehagen før oppstart. 
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre. Denne gjennomøfres før barnet begynner i barnehagen. 
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Primærkontakt (Tilknytningspersonen) fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis. Det er naturlig at foresatte deltar aktiv i praktiske oppgaver de første dagene, som f.eks. lek, stell og måltid. Da kan den ansatte observere og lære av foresatte. 

I Mykid kan foresatte blandt annet sende meldinger, legge inn sovetid, få oversikt over hva barnet har gjort/skal gjøre denne uken og slik og sjekke hvor lenge barnet faktisk har sovet. Dere finner også bilder av ansatte og barn som dere kan se på hjemme. Slik kan dette brukes som et verktøy for å få barnet til å fortelle om dagen eller til å bli tryggere på de andre i barnehagen.