Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Sauafjellet FUS barnehage

Avdelinger

Merino
Avdelingsleder:
Ingvild Hammersland
Tlf: 90504450
ingvild.hammersland@bhg.no
Telefon som er oppgitt fungerer ikke for SMS.
Viking
Avdelingsleder:
Kine Henriksen
Tlf: 90504450
kine.henriksen@bhg.no
Telefon som er oppgitt fungerer ikke for SMS.
Texel
Avdelingsleder:
Kristin Amundsen
Tlf: 90504450
kristin.amundsen@bhg.no
Telefon som er oppgitt fungerer ikke for SMS.
Spel
Avdelingsleder:
Aina Giskegjerde
Tlf: 90504450
aina.giskegjerde@bhg.no
Telefon som er oppgitt fungerer ikke for SMS.

Vis alle

Ansatte

Kristine Madsen

Daglig leder (Permisjon bhg året 2023/24)

Startet som daglig leder i Sauafjellet høsten 2016. I tillegg til Førskolelærerutdanning og styrerutdanning på NHH har jeg videreutdanning i atferdsvansker og veiledning. 

I barnehagen er jeg opptatt av at barna skal få muligheter og de skal få skape sitt eget uttrykk. Vi som voksne har ansvar for å legge til rette for at barnet skal bli den beste utgaven av seg selv. For å klare dette jobber jeg for at personalet skal trives på jobb og se verdien i eget arbeid. 

Ingvild Sangolt Hammersland

Pedagogisk leder på Merino

Med 3 årig førskolelærerutdanning har eg lang erfaring som pedagogisk leiar i barnehage. I Sauafjellet FUS barnehage har eg jobba sia 2011. Eg er sertifisert CLASS-observatør og har ansvar for observasjoner og kompetanseheving i FUS-kjeden. 

Eg har allsidige interesser: Turer, utkledning, prosjekt, musikk og gøyale påfunn er noko av det eg likar å gjere med barna. Eg har vore på studietur til barnehager i Reggio Emilia og er oppteken av prosjektarbeid, barns medverknad og at barn sine "100 språk" skal få blomstre i kvardagen deira!

Aina Giskegjerde

Pedagogisk leder på Spelsauen

Kine Henriksen

Pedagogisk leder på Viking, og jobbet her siden 2019. Er for tiden i rolle som stedfortreder og verneombud her i Sauafjellet. 

I forbindelse med førskolelærerutdanningen har jeg fordypning i «utefag». I tillegg har jeg videreutdanning i grunnleggende lese- skrive og m atematikkopplæring, samt veiledning.

Friluftsliv er jeg svært glad i og bruker dette mye i arbeidet med barn, i tillegg er sang og musikk!

Emma Eide

Barnehagelærer på Merino

Mitt første møte med Sauafjellet FUS barnehage var i 2012, som elev på VGS. Videre som vikar under studiet: bachlor i barnehagelærer. Startet her som barnehagelærer i 2018. Jeg trives ute og ønsker å gi barna gode opplevelser med å være ute. Jeg tror på at barna kan, og legger til rette for selvstendighet gjennom å sette barnet først.  

Hanne Schøll

Barne- og ungdomsarbeider på Merino

Her i sauafjellet FUS bhg har jeg jobbet siden 2013. Utdannet barne og ungdomsarbeider og holder på med nettstudiet: barn med særskilte behov». Jeg brenner for at alle barn skal bli sett og at de skal få den støtten de trenger for at de skal vokse sin vekst, og bli den aller beste utgaven av seg selv. I tillegg til barn, er tur og frisk luft noe av det jeg elsker.

Ingvild B. Eide

Barne- og ungdomsarbeider på Merino

Startet i Sauafjellet FUS barnehage i 2011.

"Jeg brenner for at barn skal ha en god og trygg hverdag med lek og fellesskap.  Det viktig for meg at barna møter voksne som ser hvert enkelt barn og deres behov - det jobber jeg for!" 

Lisa Valland

Pedagogisk leder på Spel

Har jobbet i Sauafjellet siden 2016 og har før det 10 års erfaring fra annen barnehage.  Lisa er glødende og liker veldig godt å gi barna i barnehagen litt hverdagsmagi hver dag. 
"I hveradagen er jeg opptatt av at barna skal ha det trygt i barnehagen og at det er et sted de føler seg verdsatt og sett - dette var også grunnen til at jeg ble barnas verneombud i barnehagen!"
Anette Bernhardsen

Pedagogisk medarbeider på merino. Har jobbet her siden 2012.

Jeg brenner for at alle barn skal få en trygg og god hverdag sammen med trygge, varme voksne som er lekende og sprudlende og gir all den omsorgen som akkurat ditt barn trenger.

Migle Pabalyte

Barne- og ungdomsarbeider på Merino

Har vore i sauafjellet siden 2019. Ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider siden 2017 og har jobbet i både skole og barnehage.

"Eg er relasjonsbygger og kunnskapsformidler som ønsker å gi barn en god og trygg barndom. Eg brenner for at barn skal kunne få oppleve meningsfull hverdag fylt med lek, glede, utforsking og læring. Det er viktig for meg at alle barna bli sett og tatt på alvor. Du finner meg som oftest på småkryp jakt ute med barna, eller inne med ett nytt eventyr i hånda" 

Kristin Amundsen

Pedagogisk leder på Texel, og vært her i Sauafjellet siden 2016. Etter barnehagelærerutdanningen har jeg tatt videreutdanning i barns språk og språkutvikling.

Jeg tar leken på alvor og brenner for at alle barn skal ha en venn som de kan leke med. Jeg liker å lese bøker for og med barn, og bruke boksen som redskap for språkutvikling, fellesskap og lek.

Anne Berit Melkevik

Barne- og ungdomsarbeider på Texel

Har vore i Sauafjellet sidan oppstarten i desember 2010. Ferdig utdanna barne og ungdomsarbeider i 2003 og har arbeid i barnehage sidan. Er opptatt av at barna skal få utforske sine 100 språk i eit inkluderande og inspirerande leike og læringsmiljø. Vi som ansatte har ansvar for at barna kjenner tryggleik og fellesskap ved å by på oss sjølve, skape gode rammer og rutiner i kvardagen og ha respekt for enkeltindividet og deira ulike behov.

Sjølv etter lang fartstid i yrket blir eg framleis motivert av og lærer av alle dei ulike menneska eg blir kjent med og møter i arbeidet mitt. Små og store. Kvardagsmagi, humor og at vi som voksne klarer å ta "barnebriller" på er med på å skape eit godt miljø å være i. Eg bidrar så ofte eg kan! Husker du følelsen av å danse i varmt sommerregn? Eller så godt ei skive kan smake på tur i skogen? 

Monika Frøystein

Pedagogisk medarbeider på Merino

Har jobbet i Sauafjellet FUS siden 2017. Det er viktig for meg å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. Jeg er opptatt av at alle barna skal ha det trygt og godt.

Kine Helen Hansen

Barne- og ungdomsarbeider på Spel

Lotte Søvik

Barnehagelærer på Spel

Malin Raa Olsen

Pedagogisk medarbeider på Spel 

Marita B. Myklebust

Barnehagelærer på Viking

Utdannet barnehagelærer med fordypning innen kunst, kultur og kreativitet, samt bærekraftig utvikling med fokus på barns medvirking. Har jobbet her siden 2020.

"Jeg brenner for å gi barna varierte opplevelser med kunst og kultur som kan legge grunnlaget for tilhørlighet, deltagelse og eget skapende arbeid. På jobb har jeg alltid ett ledig fang og er en kreativ, leken og omsorgsfull voksen"

Bente Hitsøy

Barne- og ungdomsarbeider på Viking

Ansatt i Sauafjellet siden 2010 og har gjennom videreutdanning blitt barn- og ungdomsarbeider med årene.

Karrieren startet som vikar i en barnehage og da oppdaget jeg at dette var gøy! Jeg liker de gode samtalene med barna, der vi kan diskutere og undre oss over ting. Går gjerne på tur i all slags vær og er god på å ta ting på sparket.

Yolandi De Wal

Barne og ungdomsarbeider på Viking (Vikariat)

Har jobbet i barnehage siden 2013, og begynte her i  Sauafjellet i 2020.

"En bra dag er en dag fylt med lek, latter og mestringsfølelse. Jeg trives veldig godt med å tegne, lese, lage mat med barna og være sammen med dem ute i naturen.  Å finne løsninger på lag med barna er noe jeg setter stort fokus på i hverdagen"

Are Espedal

Barne- og ungdomsarbeider på Viking - for tida i permisjon

Barne- og ungdomsarbeider i Sauafjellet FUS barnehage, ansatt siden 2011, men startet barnehagekarrieren i -99. Holder på med tileggsutdanningen «barn med særskilte behov».

Alle barn har en rettighet til å bli sett, forstått og hørt. Dette er noe jeg brenner for og prøver å få til gjennom relasjonsbygging. I tillegg er selvfølelse og mestring noe jeg setter fokus på gjennom lek, musikk og de gode samtalen.

Chatarina Abbedissen

Barne- og ungdomsarbeider på Viking - for tida i permisjon

Chataraina starta å jobba i Sauafjellet i 2012, og vart utdanna barne- og ungdomsarbeider i 2001. Igjennom 10 års arbeid på en barneskole opparbeidet hun seg stor erfaring innenfor arbeid og tilrettelegging for barn med spesielle behov. 

"I barnehagen likar eg magien i kvardagen som oppstår sammen med barna, alt fra dei gode samtalene til dei mest utfordrande skogsturar. Eg er god på omsorg og til å sjå den enkeltes behov"

Cathrine Hitsøy Eide

Pedagogisk medarbeider - vikariat på Spel

Golalai Baharmi

Pedagogisk medarbeider - vikariat på Texel

Er å finne i lek med barn når vi har behov for vikar i barnehagen. 

Marie Therese G. Johannessen

Pedagogisk medarbeider - vikar

Du finner Marie både blant de yngste og de eldste i barnehagen, i lek på gulvet i barnehagen. 

Jannie Kårtveit

Barnehagelærer - Vikariat på Viking

Mariell Vetås Andenes

Pedagogsik medarbeider - Vikar

Sunniva Halsøy

Ringevikar

Anna Torsrud

Ringevikar 

Margrethe Johansen

Ringevikar

Espen Melheim

Ringevikar

Cathrine Aspevik

Ringevikar

Sara Helena Vold

Barnehagelærer - for tida i permisjon

Har jobbet i Sauafjellet FUS siden 2017.

"I barnehagen er jeg ekstra engasjert i barns språkutvikling. Ved hjelp av språket oppdager de verden, seg selv og andre. Jeg er også opptatt av at hvert barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor. De gode samtalene med barna, om alt de funderer og tenker på, er derfor noe jeg verdsetter høyt".  

Elisabeth Tholo

Barnehagelærer - vikariat på Texel