Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Smart mat

FUS smartMat er eit mat- og måltidskonsept om sunn mat og gose matvanar som fremmer matglede hos barn. I Sjøliv FUS tilbyr me fullskost. Det betyr at barna får det dei treng av mat og måltid i løpet av barnehagedagen i barnehagen.

I løpet av dagen er barna i mykje aktivitet og da treng kroppen påfyll av energi. Barn er i vekst og da er det viktig at dei får mat som er næringsrik. Kropp og hjerne skal utvikle seg på best mogleg og barn treng å ha overskudd til leik og læring gjennom heile dagen. I Sjøliv FUS bruker me god tid til kvart måltid, slik at barna opplev måltidssituasjonen som hyggeleg - og noko dei gler seg til. Måltida er og ein pedagogisk situasjon - til dømes har me deltaking i matlaging, språutvikling (kva gjer me, kva heiter ting, korleis ser ting ut) me får utvikle smaks- og luktesans - noko mat smakar betre enn anna mat. 

I kjøkkenhagen vår er barna med på å plante, ta vare på og høste matvarer - dette er ein prosess som både store og små set stor pris på - og lærer masse av. Bildet viser egenproduserte reddiker. 

For å lykkast med SmartMat har FUS utarbeidet 8 retningslinjer .

  1. Me serverer grønnsaker til måltida
  2. Me brukar rein fisk eller fiskemat med høgt fiskeinnhald
  3. Me brukar reint kjøtt eller kjøttvarer med høgt kjøttinnhald
  4. Me brukar mest mogleg næringsrikt korn
  5. Me balanserer inntaket av ulike typer fett
  6. Me brukar varn som tørstedrikk
  7. Me brukar i størst mulg grad naturlege søtningsstoffer
  8. Me har god balanse mellom varmmåltid og brødmåltid for å skape variasjon.