Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Klepp-modellen

Klepp kommune har utarbeidet en egen nettside med for tverrfaglig samarbeid mellom de ulike instansene i kommunen. 

"Klepp-modellen skal sikre at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen.

Årsaka til oppfølging kan variera, men arbeidet fram til ei løysing skal vere lik. Arbeidet vert delt i nivå; Oppdaging, Tidleg innsats og ulike gradar av Oppfølging."

Trykker du deg inn på linken under, kommer du direkte inn i Klepp-modellen. 

https://klepp.betreinnsats.no/