Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tjøttaparken FUS barnehage

Velkommen til Tjøttaparken FUS barnehage!
"Alle skal bli sett, hørt og møtt! Ulikheter er en styrke."

Tjøttaparken FUS barnehage eies av Trygge Barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen startet opp i 2010, og flyttet inn i vårt nye flotte bygg i 2011.

Vi er en avdelingsbarnehage med 7 avdelinger, og disse avdelingene er alle aldersinndelte. Småbarn, 1-2 år er i første etasje. Oppe i 2 etasje har vi en egen avdeling for 3 åringer, en for 4 åringer og en for 5 åringer. Dette skaper gode og trygge barnegrupper som følger hverandre til de begynner på skolen. 

Barnehagen ligger fint til på Tjøtta, i Klepp Kommune. Vi har gåavstand til Bryne sentrum og gode turmuligheter i nærmiljøet. Dette utnytter vi til det fulle, og hver avdeling har faste turdager.
Vi er stolte av vårt store og varierte uteområde. Vi har delt opp uteområdet vårt i to, slik at småbarns avdelingene og stor barns avdelingene har hvert sitt område. Lokalene våre er store, lyse og spennende utformet.

Barnehagen har tett og godt samarbeid med Tu skule og de andre skolene i kommunen om sammenheng barnehage-skule. Les mer om dette i vår årsplan.

Åpningstidene til barnehagen er fra 6.45-17.00 hver dag. Vi har åpent alle dager utenom helligdager. 

Vi har drevet barnehagen i mange år, og flere i personalet har jobbet her siden oppstart. Vi har dermed opparbeidet oss mye erfaring, og med mange fagutdannede har vi også en bred kompetanse i personalet. 

Barnets tilknytning er viktig, og i Tjøttaparken FUS barnehage har vi fokus på god tilvenning til barnehagelivet og viktigheten av å få en god start i barnehagen. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

Visjonen vår er: Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.
Vi har også utarbeidet en kongstanke i barnehagen vår, som gjenspeiler vårt pedagogiske grunnsyn:
"Hos oss skal alle blomstre".

Satsningsområdene for barnehagen er:

Vi liker å jobbe prosjektbasert, og deler barnehageåret inn i ulike temaperioder. Her er kongstanken vår ledene ved at vi følger barnas spor og interesser, med vekt på deres medvirkning i planlegningen av hver måned. 

For at barn skal ha godt med energi til lek, utforskning og læring, har vi vårt eget matkonsept. FUS smartmat sikrer barna riktig, variert og god næring gjennom dagen. 

Hos oss kommer barnet først!

  

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Tine Moe Eide
Daglig leder

Tlf: 47 67 62 99
E-post: dl.tjottaparken@bhg.no

Avdelinger

Krosshaug
Pedagogisk leder:
Karen og Merete
Tlf: 94013579
Ørnahaug
Pedagogisk leder:
Inga Rut
Tlf: 94007035
Tinghaug
Pedagogisk leder:
June og Eirin
Tlf: 94013578
Kjærlighetsskogen
Pedagogisk leder:
Marie
Tlf: 94013591
Dissetreet
Pedagogisk leder:
Elisabeth og Kristin
Tlf: 94007037
Sigurdsbakken
Pedagogisk leder:
Kristine og Susse
Tlf: 94007034
Tjøttaskaret
Pedagogisk leder:
Siv Åshild
Tlf: 94007036