Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tuning Into Kids

TIK

Tuning Into Kids er et evidensbasert omsorgsgiverprogram som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom omsorgsgiver og barn. Særlig bidrar programmet til å lære omsorgsgiver/foreldrene ferdigheter i emosjonell veiledning, som er å gjenkjenne, forstå og svare på barnas følelser i en aksepterende og støttende måte. Denne tilnærmingsmåten hjelper barna å forstå og håndtere egne følelser.

Tuning into kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å

  • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • Hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • Hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
  • Nyte tiden med barnet sitt

Tuning in to kids er forskningsbasert

Studiene viser at Tuning in to kids forbedrer foreldreegenskaper, foreldre-barn-relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Spesielt gode resultater finnes i grupper med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.