Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Visjon og verdier

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Verdigrunnlag og mål i FUS

I en god barndom er dager fylt med trygghet, lek og glede. Å få leke og ha venner er for oss viktige forutsetninger for at barn skal trives og utvikle seg. Personalet skal sikre at hvert enkelt barn kan se tilbake på livet i barnehagen som positivt, innholdsrikt, morsomt og trygt.

Barnehagens visjon er nært knyttet opp mot barnehagelovens formålsparagraf. Vi synliggjør dette ved å vektlegge lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Formålsparagrafen og visjonen skal komme til syne i våre verdier og holdninger. Disse skal gjenspeiles i det daglige arbeidet og vi ønsker at dette skal smitte over på barna.

Hovedmål

Med utgangspunkt i vår visjon, har vi en målsetting om at:

  • FUS barn har et positivt selvbilde
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  • FUS barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
  • FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
  • FUS barn får et variert og sunt kosthold

FUS verdier

En kvalitetsmessig god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne som evner å skape et godt læringsmiljø for barn.

I vår barnehage stilles det krav til den ansattes væremåte i møte med barn. De voksne er barnehagens viktigeste ressurs for barns utvikling og læring. Derfor har FUS kjeden egne verdier som de ansatte skal jobbe etter.

Personalet i barnehagen skal være glødende som gir barns hverdag farge, glede og mangfoldige opplevelser. Personalet skal være engasjerte og oppriktig interesserte i barns initiativ og ta deres innspill på alvor.

Personalet i barnehagen skal være skapende, der det gis rom og tid for barns ideer og lek. De voksne skal videreutvikle barns ideer og interesser. De skal sette i gang og legge til rette for aktiviteter og lek som barn opplever som spennende, morsomt og utforskende.

Personalet i barnehagen skal være tilstedeværende. De voksne skal se hvert enkelt barn, være oppmerksomme, omsorgsfulle, fokuserte og delta aktivt i samspill og lek med barn.

Vårt barnesyn

Vår barnehage skal være en barnehage hvor menneskeverd og entusiasme settes i høysetet. Barnet er betydningsfullt, et skapende og søkende menneske som danner seg erfaringer ut i fra egne opplevelser og interesser i møte med omgivelsene.

Barnehagen ser barnet som aktivt, kompetent, og med rett til å velge og å medvirke i utformingen av sitt eget liv, både hjemme, i barnehagen og på skolen. Vi ser barn som nysgjerrige og lærelystne og må derfor være kreative og legge til rette for læring og utforskning av omgivelsene.

FUS barn har et positivt selvbilde

  • Vi anerkjenner barnet og dets følelser
  • Vi tar barna "på fersken" i å gjøre noe bra
  • Vi bygger videre på styrkene til hvert enkelt barn
  • Baran skal merke at deres mening er verdifull og at det de sier betyr noe
  • Overvekt av positive samspillsopplevelser