Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Mat og måltid

Mat og måltid

FUS stiller krav til eit sunt kosthald i alle sine barnehagar, og kallar det Smart mat

Målet er å sikra at mat som vert servert i vår FUS barnehage legg forholda best mulig til rette for optimal fungering, vekst og utvikling. Me forholder oss til Helsedirektoratet si anbefaling til bra mat i barnehagen: www.shdir.no/matibarnehagen

SMART mat betyr at:

  1. Me serverer grønnsaker til måltida
  2. Me brukar rein fisk eller fiskemat med høgast mulig fiskeinnhald
  3. Me brukar mest mulig grove kornprodukt
  4. Me balanserer inntaket av ulike typar fett
  5. Me brukar vatn som tørstedrikk
  6. Me brukar størst mulig grad naturlige søtningsstoff
  7. Me har fokus på variasjon av brødservering og annan mat som varm mat og baking

Smart mat er dei beste byjggeklossane for utvikling av egenledelsen i leik og læring.

Det er heilt grunnleggjande for at barn skal vera i stand til å oppretthalda god leik over tid er at dei får i seg næringsrik og nok mat som sikrar at hjernen og kroppen fungerer optimalt. 

Rammeplanen seier dette om livsmestring og helse: «Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner».

Dette gjer me ved at barna får delta aktivt i matlaginga med jamne mellomrom, både i barnehagen og på tur. Me fokuserer på at måltida skal opplevast som ei fin stund gjennom barnehagedagen, der ro og gode samtalar skal vera i fokus.