Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Dinosaurskole

                                          

Dinosaurskolen er en videreføring av ”De utrolige årene” og utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton. Det siste året før barna skal begynne på skolen går de på Dinosaurskole en gang i uka. Målet med dette programmet er å styrke barnas sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing.

Programmet inneholder ca. 60 samlinger som varer ca. 45 minutter. Denne har en teoretisk og en praktisk del og ledes av to gruppeledere, en leder og en dukkefører, i tillegg har vi en eller to støttepersoner som hjelper til. Dinosaur- skolen gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform ved bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, tilrettelagte spill og leker.