Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Dinosaurskole

                                                               

Dinosaurskolen er en videreføring av ”De utrolige årene” og utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton. Det siste året før barna skal begynne på skolen går de på Dinosaurskole en gang i uka. Målet med dette programmet er å styrke barnas sosiale- og emosjonelle kompetanse, utvikle gode venne- og problemløsningsferdigheter, fremme selvregulering, samt å forebygge negativt samspill og mobbing. Gi barna et styrket selvbilde og opplevelse av mestring, kunne gjennkjenne/sette ord på ulike følelser hos seg selv og andre. Gi dem et godt redskap til å håndtere konflikter og sinnemestring.

Programmet inneholder ca. 60 samlinger som varer ca. 45 minutter. Denne har en teoretisk og en praktisk del og ledes av to gruppeledere, en leder og en dukkefører, i tillegg har vi en eller to støttepersoner som hjelper til. Dinosaur- skolen gjennomføres i en variert og lekende arbeidsform ved bruk av store hånddukker, videoklipp, konkrete øvelser og rollespill, tilrettelagte spill og leker.