Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

Lek er mer kompleks enn det ser ut som. Her i Bakkefaret FUS barnehage anerkjenner vi lekens verdi og benytter leken til å lære barna egenskaper de skal bruke resten av livet. Nye oppdagelser blir dobbelt så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre. Gjennom rollelek trener vi barna til å tenke og huske samtidig, til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid, og mye annet. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i Bakkefaret FUS barnehage. Vi kaller det egenledelse i lek og læring.

Ved å ha ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring øker vi kvaliteten på barnehagetilbudet. De ansatte innehar en evne til å analysere barnets handlinger i større grad og se hva det er barnet har behov for å øve mer på for å fungere best mulig sosialt. Sosial kompetanse er det viktigste barnet tar med seg fra barnehagen da det sikrer at barnet kan fungere godt i samspill med andre og få med seg mest mulig læring fra skolen.

Vi jobber ut fra fire prinsipper som er med på å sørge for god læring og helhetlig utvikling av hvert enkelt barn – slik setter vi barnet først!

Prinsippene er:

God kommunikasjon. Vi undrer oss sammen med barna og graden av åpne spørsmål er høy.

Eventyrlyst. Vi byr på oss selv i møte med barna, vi tar på oss roller og skaper hverdagsmagi og felles opplevelser

Lekekompetanse. Vi kjenner voksenrollens betydning av barns lek og har hy kompetanse på å se barns lek og lekutvikling.

Vennegaranti. Vi observerer “tett på” og bidrar til at alle barna er inkludert og får mulighet til å danne gode og sterke følelsesmessige bånd til andre.


Under finner du en video som beskriver mer om egenledelse i lek og læring: