Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Superklubben - eldst i barnehagen

Når barna starer sitt siste år i barnehagen blir de et medlem av det vi kaller «Superklubben»! Hos oss skal Superklubberne få mulighet til å glede seg over å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Vi skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 

Barnehagen har tilknytning til både Mjøndalen og Åsen skole, og hvert år gjennomfører vi overgangssamtaler i nært samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre. På våren gjennomfører vi flere turer til skolene for å bli kjent med skoleveien, uteområdet og inneområdet på skolene. 

Vårt hovedmål: Superklubben skal gi barna mulighet til å glede seg til å begynne på skolen gjennom å tilrettelegge for gode sosiale erfaringer og positive mestringsopplevelser. 

Gjennom lekpregede aktiviteter skal barna tilegne seg kunnskap, språk, sosial og emosjonell kompetanse som de vil få bruk for senere i livet. Vi skal legge til rette for en helhetlig læringsprosess i trygge og inspirerende omgivelser.  

Selvstendighet, konsentrasjon og oppmerksomhet og å kunne samarbeide med andre er viktige ferdigheter å inneha når barna starter på skolen. I Superklubben har vi fokus på dette gjennom ulike aktiviteter og samlinger. Gjennom å vente på tur, fullføre en oppgave og delta i gruppeaktiviteter ønsker vi å forberede barna på skolehverdagen som venter.  
Vi legger vekt på språk og begrepslære gjennom å leke med ord, tall og bokstaver, rim og regler, lydleker, sang, fortellinger og felles opplevelser, dette er med på å danne grunnlaget for barnas lese og skriveopplæring.

Superklubben har 5 faste arrangementer i løpet av året: 

Besøk på brannstasjonen i forbindelse med brannvernuken i september/oktober 

 

Julevandring til Mjøndalen kirke der vi tar del i tradisjonelle juleaktiviteter. 

Vårball hvor det arrangeres diskotek i barnehagen en ettermiddag. 

Topptur i barnehagens nærmiljø 

Roseseremoni som er en formell avslutning som en del av sommerfesten i juni.